historia rajdu "ORIENT"
Imprezalogodata
miejscowosć
regulaminprotokółmapyzdjęcia
Orient 2021 naklejka21.02.2021
Śródborów
regulamin
regulamin BnO
kom. tech
protokół mapa TP
mapa TU
mapa TZ
wzorc.
BnO A
BnO B
BnO C
BnO D
zdjęcia Andrzeja Krochmala
Orient 2020 naklejka05.01.2020
Warszawa Młociny
regulamin
regulamin BnO
kom. tech. BnO i DOG-O
protokół
mapa TP
mapa TU
mapa TZ
mapa A BnO
mapa B BnO
mapa C BnO
mapa D BnO
mapa wzorcowa
zdjecia W.Pawelczuka
Orient 2019 naklejka10.02.2019
Józefów k/Otwocka
regulamin protokół
wyniki BnO
wyniki TZ
wyniki TU
wyniki TP
TP et I
TP et II
TU et I
TU et II
TZ et I
TZ et II
wzorc
BnO A
BnO B
BnO C
BnO D
wzorc
kilka fotek Andrzeja Krochmala  
Orient 2018 naklejka11.02.2018
Wesoła
regulamin (PDF)
regulamin BnO
kom. tech.
wyniki BnO
protokol
TZ etap 1
TZ etap 2
TU etap 1
TU etap 2
TP etap 1
TP etap 2
BnO klasyk A
BnO OL wariant B
BnO OL wariant C
BnO OL wariant D
zdjęcia Waldka Pawelczuka  
Orient 2017 naklejka22.01.2017
Anielin
regulamin (PDF)
regulamin BnO
kom. techniczny
protokol
OL-Wariant - wyniki
etap I
etap II
etap I wzorc.
etap II wzorc.
BnO trasa A
BnO trasa B
BnO trasa C
BnO trasa D
narciarska Zielona
narciarska Czerwona
narciarska Niebieska
zdjęcia  
Orient 2016 naklejka03.01.2016
W-wa
W-wa Radość
regulamin (PDF)
regulamin - sportowy(PDF)
kom. tech. (PDF)
protokol (PDF) mapa TZ/TU/TP et.1
mapa TZ/TU/TP et.2
mapa wzorcowa
mapa wz1
relacja D.Szymborskiej
zdjęcia Waldka Pawelczuka
 
Orient 2015 naklejka17.01.2015
W-wa
Wesoła Stara Miłosna
regulamin (PDF)
regulamin - sportowy(PDF)
kom. tech. (PDF)
protokół mapa TZ
mapa TU
mapa TP
zdjęcia Basi Szmyt  
Orient 2014 naklejka26.01.2014
W-wa
Zielona
regulamin (PDF)
regulamin - sportowy(PDF)
kom. tech.(PDF)
protokół i wyniki mapa TZ
mapa TP
trasa TU
zdjęcia W.Pawelczuka
zdjęcia Basi Szmyt
film Gosi Antosik
 
Orient 2013 naklejka20.01.2013
W-wa
Choszczówka
regulamin (PDF)
regulamin - sportowy(PDF)
protokol z imprezy (PDF) mapa TZ
mapa TP
mapa wzorcowa TZ/TP
zdjęcia  
Orient 2012 naklejka
stempel
14.01.2012
W-wa
Anin
regulamin (PDF)protokol (PDF)
wyniki OL (PDF)
mapa TS
mapa TP
wzorcowka
trasa OL - B
trasa OL - C
trasa OL - D
zdjęcia  
Orient 2011 naklejka
stempel
23.01.2011
W-wa
Zielona
regulamin (PDF) protokol (PDF) wzorcowka
mapa TS-a
mapa TS-b
mapa TP/TF
kilka zdjęć 
Orient 2010 naklejka24.01.2010
W-wa
UWKS WAT
regulamin (PDF)protokół i wyniki MnO (PDF)
protokół i wyniki BNO (PDF)
wzorcówka TS/TP
TS
TP
zdjecia  
Orient 2009 naklejka
stempel
11.01.2009
W-wa
Radość
regulamin
regulamin w PDF
komunikat tech.
wyniki BNO
wyniki BNO (PDF)
protokół MnO
wyniki TS/TP
wzorcówka na obie trasy
TS
TP
zdjecia  
Orient 2008 naklejka
stempel
20.01.2008
W-wa
Młociny
regulamin
regulamin BnO
kom. tech.
protokół BnOmapa TS/TJ
mapa TP
wzorcowka TS/TJ/TP
mapa wzorcowa BnO
zdjecia Andrzeja Krochmala i Darka Ładziaka
Orient 2007 naklejka21.01.2007
W-wa
Miedzylesie
regulaminProtokol w formacie PDF
Prot. wariant OL
wyniki TS
wyniki TP
wyniki TF
wszystkie punkty TS/TP/TJzdj z imprezy
tydzien po
Orient 2006 naklejka08.01.2006
W-wa Radosć
regulamin
komunikat techniczny
Protokół
wyniki
BnO:

Narciarskich
BnO

TS
TP
TS, TJ
TP
zdj 1
zdj 2
zdj 3
zdj 4
zdj 5
zdj 6
zdj 7
zdj 8
Orient 2005 naklejka23.01.2005
Wesoła-Zielona
regulamin TP
TS,TJ
 
Orient 2004 naklejka
stempel
25.01.2004
W-wa, park
Młociński
regulamin
regulamin OL
komunikat OL
komunikat N
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot sp.1.
prot sp.2.
prot sp.3.
TS/TJ
TP
sp. N
sp. A
sp. B
sp. C
sp. D
sp. E
sp. I
sp. II
sp. III
zdjecia
Orient 2003 naklejka
stempel
26.01.2003
Stara Milosna
regulamin
regulamin OL
komunikat OL
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot sp.1.
prot sp.2.
prot sp.3.
TS
TJ
TP
all
sp. N
sp. all
prasa
prasa
dyplom
Orient 2002stempel
naklejka
13.01.2002
Wesoła-Zielona
regulamin
komunikat OL
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
prot sp.1.
prot sp.2.
prot sp.3.
prot sp.4.
TS I
TS II
TS all
TP
TJ
sp. all
zdjecia
dyplom
Orient 2001naklejka
stempel
21.01.2001
Zielonka
regulamin
regulamin OL
komunikat OL
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot sp.1.
prot sp.2.
TS I
TS/TJ II
TS/TJ all
TP
TF
sp. N
sp. A
sp. B
sp. C
sp. D
sp. E
sp. all
dyplom
Orient 2000naklejka23.01.2000
Legionowo
regulamin
regulamin OL
komunikat OL
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot sp.1.
prot sp.2.
TS/TJ I
TS/TJ II
TP
TS/TP all
TJ all
sp. N
sp. A
sp. C
sp. D
sp. E
sp. all
dyplom
dyplom
prasa
Orient 1999naklejka
stempel
24.01.1999
Wesoła-Zielona
regulamin
komunikat OL
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot sp.1.
prot sp.2.
prot sp.3.
prot sp.4.
TS,TJ
TP
TF
sp. N
sp. A
sp. B
sp. C
sp. D
sp. E
sp. all
konkurs
dyplom
Orient 1998naklejka
stempel
25.01.1998
Stara Wies
regulamin
regulamin OL
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
prot 6.
prot 7.
prot 8.
TP
TS
sp. N
sp. A
sp. C
sp. D
sp. E
sp. all
prasa
dyplom
Orient 1997naklejka
stempel
19.01.1992
W-wa Anin
regulamin
regulamin OL
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
prot 6.
prot 7.
prot 8.
prot 9.
TS/TP
sp. A
sp. B
sp. C
sp. D
sp. E
sp. all
dyplom
Orient 1996plakietka
plakietka
stempel
27.01.1996
W-wa
Miedzylesie
regulamin
regulamin OL
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
prot 6.
TS, TP wz.
TP
wszystkie PK
dyplom
Orient 1995plakietka
stempel
22.01.1995
Sródborów
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
prot 6.
prot 7.
prot 8.
TP I/II
wz TP I
TS I/II

wszystkie PK
sp. opis
sp. 1
sp. 2
sp. 3
sp. 4
sp. 5
sp. 6
sp. 7
sp. 8
wszystkie PK
dyplom
Orient 1994plakietka
stempel
20.03.1994
Ponurzyca
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
prot 6.
prot 7.
TP/TS I
TP/TS II
sp. N
sp. 1
sp. 2
sp. 3
sp. 4
sp. 5
sp. 6
prasa
Orient 1993plakietka
stempel
24.01.1993
Otwock-Swider
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
TP I/II
TS I/II
sp. 1
sp. 2
sp. 3
sp. 4
sp. 5
sp. 6
sp. 7
sp. 8
sp. 9
sp. 10
 
Orient 1992
stempel
25.01.1992
W-wa Anin
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
TP/TS
TP/TS kolor
sportowa
N
pras. 1
pras. 2
Orient 1991plakietka
stempel
24.01.1991
Michałówek
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
wz. TP/TS
wszystkie PK
wszystkie PK sp.
sp. 3
sp. 4
sp. 7
sp. 10
 
Orient 1990
stempel
28.01.1990
Michałówek
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
prot 6.
TP
TS
sp. N
sp. 3
sp. 5
sp. 7
sp. 10
 
Orient 1989
stempel
22.01.1989
W-wa Anin
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
opis trasy TP
wz. TP
TS
wz. TS
wszystkie PK
sp. N
sp. 3
sp. 5
sp. 7
sp. 10
 
Orient 1988plakietka
stempel
24.01.1988
W-wa, park
Skaryszewski
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
opis tras
TP
TS
wz. TS
wszystkie punkty
sp. 2
sp. 3
sp. 4
sp. 7
 
Orient 1987plakietka
stempel
25.01.1987
W-wa, pole
Mokotowskie
reg.1
reg.2
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
opis trasy TP
wz. TP
opis trasy TS
wz. TS
wz. 1
wz. 2
wzorcowka all
wz. A
wz. B
wz. C
wz. D
wz. park
 
Orient 1986plakietka
stempel
19.01.1986
Otwock
reg.1
reg.2
prot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
opis trasy TS
wzorcowka TS
wzorcowka TP
zadanie
wzorcowka all
 
Orient 1985plakietka
stempel
13.01.1985
Wesoła-Zielona
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
opis tras
wzorcowka
wz. TO
wz. TP
TS
 
Orient 1984
stempel
22.01.1984
W-wa Radosć
regulaminprot 1.
prot 2.
prot 3.
prot 4.
prot 5.
prot 6.
opis trasy A
wzorcowka A
opis trasy B
wzorcowka B
opis trasy C
opis trasy D
wzorcowka D
wzorcowka all
 
Orient 1983 23.01.1983
Podkowa
Lesna
regulaminprot 1.
prot 2.
opis tras
wzorcowka
 
Orient 1982 14.02.1982
Sródborów
regulaminprot 1.
prot 2.
opis tras
wzorcowka
 
Orient 1981
stempel
10-11
01.1981
Pomiechówek
reg 1.
reg 2.
prot 1.
prot 2.
prot 3.
opis tr. I
opis tr. II
wzorc. I
wzorc. II
zadanie
 
Orient 1980znaczek20.01.1980
Pomiechówek
reg. 1
reg. 2
reg. 3
prot 1.
prot 2.
TS
wzorcowka
 
Orient 1979znaczek21.01.1979
Dalekie
  wzorcowka 
Orient 1978znaczek14-15
.01.1978
Dalekie
  opis trasy
wzorcowka