REGULAMIN

IV BIEG WEDLA

w ramach XIII ZIMY NA PRADZE

pod honorowym patronatem

Wojewody Mazowieckiego – Jacka Kozłowskiego

 

 

 

 

Warszawa- Park Skaryszewski, 31 stycznia 2009

www.biegwedla.prv.pl

REGULAMIN

IV BIEG WEDLA

1. CEL :

2. ORGANIZATOR :

HKT “TREP” PTTK i Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd. im. Z. Glogera, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa

Współpraca:

3. PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski

4. SPONSOR TYTULARNY : E.WEDEL

5. SPONSOR

6. TERMIN IMIEJSCE :

31 stycznia 2009 r. (sobota), Warszawa Park Skaryszewski – muszla koncertowa w pobliżu KS “Drukarz” przy ul. Międzynarodowej.

7. DYSTANS

A – 1,86 km (1 pętla) start o godz. 12.00 dla dzieci i młodzieży do lat 15 (ur. w 1994 r. i później) oraz osoby w wieku 70 lat i więcej (ur. 1939 i wcześniej), dopuszcza się asystę osób dorosłych przy najmłodszych uczestnikach.

B – 5,43 km (3 pętle) start ok. godz. 12.30 (po zakończeniu biegu A)

C – 9,00 km (5 pętli) start ok. godz. 13.00 (po zakończeniu biegu B)

Start na trasie B i C jest dla osób, które ukończyły 16 lat (ur. w 1993 i wcześniej).

Bieg odbędzie się na dużej pętli w Parku Skaryszewskim w Warszawie Dzielnicy Praga Płd. o długości 1,79 km z nawierzchnią asfaltową. Jedynie ostatnie 70 m dobiegu do mety jest po żwirowej alejce. Ze względu na porę roku trasa może być pokryta śniegiem.

Start zlokalizowany jest na skrzyżowaniu głównej pętli i alei po przekątnej parku (A) lub w jej pobliżu (B,C). Zawodnicy startują na pętle zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na trasie będą oznakowania km (np. 2/I – co oznacza 2 km na 1 pętli). Trasa biegu jest przedstawiona na mapie zamieszczonej na stronie biegu www.biegwedla.prv.pl

8. WARUNKI UCZESTNICTWA :

W biegu mogą startować na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia osoby które:

9. KLASYFIKACJA

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna na każdej trasie w kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M).

10. NAGRODY

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

D O Z O B A C Z E N I A

O R G A N I Z A T O R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.biegwedla.prv.pl