XI ZIMA NA PRADZE 2007 - Zima w mieście

II BIEG WEDLA – biegi przełajowe na 2; 5,5; 9 km

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK,  Komisja InO Oddziału PTTK  Warszawa

                                  Praga Płd.  im. Z.Glogera

przy współpracy : Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Warszawa Praga Płd.

                                    m. stołecznego Warszawy oraz KS „Drukarz”

SPONSOR : Cadbury & Wedel, Kawiarnia „Misianka

TERMIN     : 10.02.2007 r. (sobota)

FORMA     : A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TS/TJ)

                              start indywidualny - 1 pkt na OInO

                     B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) - zespoły 2-3

                              osobowe - 1 pkt na OInO

                     C/ TRASA FAMILIJNA (TF) dla rodziców (opiekunów) z

                               dziećmi, zespoły co najmniej 2 osobowe. Cała trasa oznakowana

                               w terenie wstążeczkami - 1 pkt na OInO

                     S/ TRASA SPORTOWAbieg parkowy w kategoriach

                              obowiązujących w Mistrzostwach Warszawy Szkół

                              (A- 2 km,B-2,3 km,C-3 km,D-4,3 km)  - 1 pkt na OInO

                      P/ BIEG PRZEŁAJOWY – II BIEG WEDLA na dyst.-1,86

                         km (1 pętla - dla dzieci i młodzieży do lat 16 oraz osób

                         towarzyszących); 5,5 km (3 pętle); 9 km (5 pętli) 

MAPA             : Park Skaryszewski, 94-16-523 WA, 1 : 5 000

CENTRUM      : Muszla koncertowa przy stadionie KS „Drukarz” w parku,

                              szatnia oraz kawiarenka (kawa, herbata ) w budynku KS„Drukarz”.

DOJAZD         : - tramwajem nr : 3,6,9,21,22,24,26

                         - autobusem nr : 102,125,135,158,521

- wjazd od al. Waszyngtona (ograniczona ilość samochodów),

- dojście najbliższe od al. Waszyngtona lub ul.  Grochowskiej   ul.

   Międzynarodową (wzdłuż ogrodzenia parku)

START            : godz. 10.30 (start interwałowy) A,B,C,S godz. 12.00 P

ZGŁOSZENIA :  do kierownika imprezy:     Andrzej Krochmal

                         tel. sł. 569-44-74 w godz. 8 – 15, lub 0 605 403 929

                         e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl lub na miejscu

WPISOWE       : młodzież szkolna - bezpłatnie, A,B,C,S – 3 zł, P – 4 zł

NAGRODY   : dla najlepszych dyplomy i słodkie upominki od WEDLA (w zależności od szczodrości sponsorów),

na mecie do rozlosowania ciastka z Kawiarni „Misianka (kawiarenka parkowa z domowym ciastem), pamiątkowa naklejka

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Dzielnicy Warszawa Praga Płd.

 

                                   DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                       O R G A N I Z A T O R Z Y                                    


II BIEG WEDLA

Marsze i biegi przełajowe na dystansie – 2,0; 5,5; 9,0 km

w ramach „XI ZIMY NA PRADZE” – zima w mieście

 

SPONSOR TYTULARNY : Cadbury & Wedel

Sponsor :      Kawiarnia „MSIANKA” w parku Skaryszewskim

ORGANIZATOR: HKT „TREP” PTTK, Komisja InO Oddziału PTTK

                                Warszawa Praga Płd. im. Z. Glogera

Przy współpracy : Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Warszawa Praga

                                Płd. miasta stołecznego Warszawy oraz KS „Drukarz”

TERMIN             : 10 luty 2007 r. (sobota)

FORMA              : bieg przełajowy na dużej pętli Parku Skaryszewskiego o dł.

                               1,79 km w Warszawie Pradze Płd.(marsz, bieg indywidualny

                               lub z osobą towarzyszącą).

TRASY : A – start godz. 12.00 (1 pętla) dzieci i młodzież do lat 16 – 1,86 km

                 B – start ok. godz. 12.15 (3 pętle) – 5,43 km (po biegu A)

                C – start ok. godz. 12.40 (5 pętli) – 9,00 km (po biegu B)

UWAGA !    o godz. 10,30 nastąpi dodatkowy start na trasy w marszach i

                      biegach na orientację (park tour) wg oddzielnego regulaminu.

CENTRUM : muszla koncertowa przy stadionie KS „Drukarz”, szatnia i

                       kawiarenka (kawa, herbata itp.) w budynku klubu

DOJAZD     :- tramwajem nr: 3,6,8,9,21,22,24,26

     - autobusem nr: 102,125,135,158,521

     - wjazd od al. Waszyngtona ul. Międzynarodową

- dojście najbliższe od przyst. w al. Waszyngtona lub ul.

  Grochowskiej – ul. Międzynarodową (wzdłuż parkanu parku)

ZGŁOSZENIA : u kierownika imprezy : Andrzej Krochmal

                         e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl

                          tel. sł. 022 569 44 74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929

                         lub przed startem w godz. 10.30 –12.00 po wypełnieniu

                          zgłoszenia z danymi personalnymi (imię i nazwisko,

                          rok urodz., adres, klub, trasa)

WPISOWE  :  młodzież szkolna – bezpłatnie, pozostali – 4 zł,

NAGRODY  : - dla najlepszych na trasie dyplomy i specjalne

                            słodkie upominki od Wedla,

                        - ciastko domowej roboty z Kawiarni

                           Misianka” losowane wśród zawodników

                           na mecie,

- słodkie produkty na mecie od Wedla

- inne atrakcje

www.biegi.pl                     DO ZOBACZENIA NA STARCIE

www.mkino.prv.pl                 O R G A N I Z A T O R Z Y