XXX Jubileuszowy RAJD NA ORIENTACJĘ

„ZAW-OR 2007”

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR   : HKT „TREP” PTTK  z Oddziału PTTK W-wa Praga Płd. im. Z. Glogera,

TERMIN              : 25 marzec 2007 r. ( niedziela)

FORMA               : A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH w kat. TS i TJ (ur. w 1988-90),

                                    2 etapy dzienne, zespoły 1-2 osobowe, 2x2 pkt na OInO,  IV runda XL

                                        Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO

                                B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) i mniej zaawansowanych

                                    uczestników, zespoły 2-3 osobowe, 2 pkt na OInO.

                                C/ TRASA FAMILIJNA (TF) dla rodziców ( opiekunów) z dziećmi (nawet 

                                     zupełnie małymi), zespoły co najmniej 2 osobowe. Cała trasa oznakowana w

                                     terenie wstążkami, 1 pkt na OInO oraz ? pkt na odznakę turystyki pieszej  

                                     „Siedmiomilowe buty”.

                                S/ TRASA SPORTOWA – klasyk, indywidualne zawody klasy  B-RTZ, 

                                    25 runda XIII Zimowych Zawodów Kontrolnych we wszystkich kat. wiek.

TEREN                 : las w większości dobrze przebieżny, miejscami wydmowy

MAPA                  : czarno – biała, nietypowa na trasie A,B  oraz kolorowa na trasie C,S.

ZGŁOSZENIA     : do dn. 21.03.2007 r. przyjmowane będą telefonicznie u kierownika imprezy:

-         Andrzej Krochmal  - tel. sł. 569-44-74 w godz. 8-15 lub

-         e-mail:  andrzej_krochmal@wp.pl. Na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i opłaceniu wpisowego zwiększonego o 1 zł.

CENTRUM          : Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, ul. WP 21

DOJAZD              : autobusem ZTM nr 705 z pętli na Żeraniu FSO do pętli w Białobrzegach o

                                godz. 7.10, 8.05, 9.20, 10.15 (przejazd ok. 34-39 min.)

WPISOWE           : - od osoby na trasie A,B,S oraz zespołu na trasie C (1 św.)                -  5,0 zł

                                 - od członków PTTK z aktualną legitymacją                                       -  4,0 zł

                                 - od członków HKT „TREP” PTTK                                                     - 3,0 zł

                                 - od osoby na trasie w kat.        K,M 10-14 – 4,0zł,          K,M 16-70 – 6,0 zł

                 Zwolniony z opłat aktualny posiadacz Pucharu Przechodniego HKT „TREP” PTTK

ŚWIADCZENIA : mapa dla uczestnika (A,B,S), zespołu (C), protokół dla zespołu (klubu), szatnia, okolicznościowy (drugi z kolekcji 3 - srebrny) żeton z okazji XXX (jubileuszowego) ZAW-Oru, pamiątkowa naklejka, ozdobny odcisk pieczęci, Azymut Warszawski, potwierdzenie pkt na OInO, OTP oraz 25 lat InO HKT „TREP” PTTK (patrz regulamin), możliwość zakupu książeczek ino oraz weryfikacja odznak ino,

NAGRODY          : - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK dla zwycięzcy w kat. TS,

                                - dyplomy i upominki za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii

START                 : godz. 10.30 – trasy A,B              godz. 11.00 – trasa C,S

UWAGI KOŃCOWE : impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

                                                                            DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                        ORGANIZATORZY

 

http://www.mkino.prv.pl                                                         http://www.orient.zawor.prv.pl

 

 

 

 „ZAW-OR 2007”

 

REGULAMIN

 

TERMIN              : 25 marzec 2007 r. (niedziela)

 

FORMA                : klasyk, dzienne, indywidualne B-RTZ, 25 runda XIII Zimowych 

                                 Zawodów Kontrolnych

TRASY                  :  A dł. 3,0 km.    Kat. K-12,14,60+         M-12,65+

                                   B dł. 4,5 km,     Kat. K-16,21B,45+      M-14,55+

                                   C dł. 5,5 km,     Kat. K-18,35,40           M-16,21B,45+

                                   D dł. 7,2 km,     Kat. K-20/21                M-18,35,40

                                   E dł. 9,0 km,                                           M- 20,21

                                   N dł. 2,5km/1,7 km   K,M-10N/R

CENTRUM          : Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, ul. WP 21

                                                      

START                 : godz. 11.00

 

MAPA                   : „Dąbkowizna”, 01-20-903-MAZ, 1 : 10 000, e = 2,5 m

                                aktualność – lato 2001 r., autor – Jerzy Parzewski

 

DOJAZD              : autobusem ZTM nr 705 z pętli na Żeraniu FSO do pętli w Białobrzegach o

                                 godz. 7.10, 8.05, 9.20, 10.15 (przejazd ok. 34-39 min.)

 

WPISOWE            : od osoby w kat. K,M -10N -14   -  4,0    zł     K,M    16 – 70     -     6,0   zł

 

SEKRETARIAT  : czynny w dn. 25.03.2007 r. w bazie imprezy w godz. 9.30 – 10.30

 

NAGRODY           :  dyplomy i upominki za zajęcie trzech pierwszych miejsc na trasie,

 

ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

 

ZGŁOSZENIA      : do dn. 21.03.2007 r. przyjmowane będą telefonicznie u kierownika imprezy: 

                                   Andrzej Krochmal - tel. sł. 022 569-44-74 w godz. 8-15 lub

                                    e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl   Po terminie lub na starcie tylko w

                                    przypadku wolnych  miejsc i po samodzielnym wykreśleniu trasy oraz

                                    opłaceniu wpisowego zwiększonego o 1 zł.            

                                                    

UWAGI KOŃCOWE : uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, ostateczna

                                        interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

 

                                                                              DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                        ORGANIZATORZY

http://www.orient.zawor.prv.pl

http://mkino.prv.pl