XXIX  RAJD NA ORIENTACJĘ „ZAW-OR 2006”

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR   : HKT „TREP” PTTK  z Oddziału PTTK W-wa Praga Płd. im. Z. Glogera,

TERMIN              : 26 marzec 2006 r. ( niedziela)

FORMA: A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH w kat.TS i TJ (ur. w 1987-89)

                                    1 etap dzienny, zespoły 1-2 osobowe, 2 pkt na OInO,  IV runda XXXIX

                                        Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO

                                B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) i mniej zaawansowanych

                                    uczestników, zespoły 2-3 osobowe, 2 pkt na OInO.

                                C/ TRASA FAMILIJNA (TF) dla rodziców ( opiekunów) z dziećmi (nawet zupełnie małymi),zespoły co najmniej 2 osobowe.
Cała trasa oznakowana w  terenie wstążkami,
1 pkt na OInO oraz ? pkt na odznakę turystyki pieszej „Siedmiomilowe buty”.

                                S/ TRASA SPORTOWA – klasyk, indywidualne zawody klasy  B-RTZ, 

                                    25 runda XII Zimowych Zawodów Kontrolnych we wszystkich kat.

TEREN                 : las w większości dobrze przebieżny, miejscami wydmowy

MAPA                  : czarno – biała, nietypowa na trasie A,B  oraz kolorowa na trasie C,S.

ZGŁOSZENIA     : do dn. 22.03.2006 r. przyjmowane będą telefonicznie u kierownika imprezy:

-         Andrzej Krochmal  - tel. sł. 569-44-74 w godz. 8-15 lub

-         e-mail:  andrzej_krochmal@wp.pl. Na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i opłaceniu wpisowego zwiększonego o 1zł.

CENTRUM          : Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 43/45 w Falenicy

DOJAZD              : autobusem ZTM 115 lub 142 do kościoła w Falenicy i dalej 200 m na E, albo

                                autobusem ZTM 521 lub PKP do stacji Warszawa Falenica i dalej pieszo na

                                wschód 600 m ul. Walcowniczą

WPISOWE           : - od osoby na trasie A,B,S oraz zespołu na trasie C (1św.) -  5,0zł

                                 - od członków PTTK z aktualną legitymacją -  4,0zł

                                 - od członków HKT „TREP” PTTK - 2,0zł

                                 - od osoby na trasie w kat.  K,M 10-14 – 3,0zł,  K,M 16-70 – 5,0zł

                        Zwolniony z opłat aktualny posiadacz Pucharu Przechodniego HKT „TREP”

ŚWIADCZENIA  : mapa dla uczestnika (A,B,S), zespołu (C), protokół dla zespołu (klubu), pamiątkowa naklejka, ozdobny odcisk pieczęci, Azymut Warszawski, potwierdzenie pkt na OInO, OTP oraz 25 lat InO HKT „TREP” PTTK (patrz regulamin), możliwość zakupu książeczek ino oraz weryfikacja odznak ino, ognisko (własny prowiant – kiełbaski itp., instrumenty grające i fotograficzne)

NAGRODY          : - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK dla zwycięzcy w kat. TS,

                                - dyplomy i upominki za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii

START                 : godz. 10.30 – trasy A,B              godz. 11.00 – trasa C,S

UWAGI KOŃCOWE : impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

UWAGA! O godz. 10.00 nastąpi wręczenie medali i dyplomów za XXXIX Konkurs TMWiM

 

                                                                            DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                        ORGANIZATORZY

http://www.mkino.prv.pl                                                         http://www.orient.zawor.prv.pl


 „ZAW-OR 2006”

 

REGULAMIN

 

TERMIN              : 26 marzec 2006 r. (niedziela)

 

FORMA                : klasyk, dzienne, indywidualne B-RTZ, 25 runda XII Zimowych 

                                 Zawodów Kontrolnych

TRASY                  :  A dł. 3,0 km.    Kat. K-12,14,                M-12

                                   B dł. 4,5 km,     Kat. K-16,21B,45+      M-14,55+

                                   C dł. 5,5 km,     Kat. K-18,35,40           M-16,21B,45+

                                   D dł. 7,2 km,     Kat. K-20/21                M-18,35,40

                                   E dł. 10,0 km,                                         M- 20,21

                                   N dł. 2,5km/1,7 km   K,M-10N/R

CENTRUM          : Szkoła Podstawowa nr 124 w Falenicy, ul. Bartoszycka 43?45

                                                      

START                 : godz. 11.00

 

MAPA                   : „Falenica 2”, 1 : 10 000, e=1,25 m

                                aktualność – XII 2003 r., autor – Andrzej Krochmal, Piotr Sierzputowski

 

DOJAZD              : autobusem ZTM 115 lub 142 do kościoła w Falenicy i dalej 200 m na E, albo

                                autobusem ZTM 521 lub PKP do stacji Warszawa Falenica i dalej pieszo na

                                wschód 600 m ul. Walcowniczą

 

WPISOWE            : od osoby w kat. K,M -10N -14 - 3,0 zł   K,M 16 – 70  - 5,0 zł

 

SEKRETARIAT  : czynny w dn. 26.03.2006 r. w bazie imprezy w godz. 9.30 – 10.30

 

NAGRODY           :  dyplomy i upominki za zajęcie trzech pierwszych miejsc na trasie,

 

ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

 

ZGŁOSZENIA      : do dn. 22.03.2006 r. przyjmowane będą na stronie

                                   http://www.orient.zawor.prv.pl  lub telefonicznie u kierownika imprezy: 

                                   Andrzej Krochmal - tel. sł. 569-44-74 w godz. 8-15 lub

                                    e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl   Po terminie lub na starcie tylko w

                                    przypadku wolnych  miejsc i opłaceniu wpisowego zwiększonego o 1zł.

                                                    

UWAGI KOŃCOWE : uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, ostateczna

                                     interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

 

                                                                              DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                        ORGANIZATORZY