PROTOKÓŁ

 

XXIX RAJD NA ORIENTACJĘ „ZAW-OR 2006” 

 

 


ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK, Komisja InO Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd. im. Z. Glogera

TERMIN                : 26 marca 2006 r. (niedziela)

TEREN                   : Warszawa-Falenica, teren miejscami wydmowy o dobrej przebieżności.

MAPA                     : czarno-biała w skali:1:10 000 (A,B) i kolorowa „Falenica 2” 1:10 000 (C i S)

        e=2,5m, akt.12.2003 r.

FORMA                  :     A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TS,TJ)

                                               TS -„Falenica 2”; dł. trasy-5500m, limit –160+50 min; 16 PK, S=1200,2pkt na OInO.

                                               TJ -„Spacer po wydmie”; dł. trasy-3900m, limit –110+30 min; 10 PK, S=900,2pkt na OinO.

Trasy zaliczane jako IV runda do XXXIX Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO w kat. TS i TJ.

             B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP)

                 – „Spacer po wydmie”, dł. 3600 m, limit –110+30 min.,14 PK, 2pkt na OInO,

                                            C/ TRASA FAMILIJNA (TF) – dł. trasy – 2,8km, 5PK, 1pkt na OInO,

S/  TRASA SPORTOWA –, dzienny indywidualny bieg na dystansie klasycznym, 25runda XII Zimowych Zawodów Kontrolnych.

POGODA                          : pochmurno, temp. ok.50C, 15 cm pokrywa śnieżna w lesie.

UCZESTNICY                  : A/ TS      18 zespołów          -                27 uczestników

                                                   TJ         0 zespołów          -                  0 uczestników

                                              B/ TP       10 zespołów          -                28 uczestników

                                              C/ TF         0 zespołów          -                  0 uczestników

                                              S                                             -                91 uczestników

                                            RAZEM                                   -              146 uczestników + 16 organizatorów

 

ORGANIZATORZY : Kierownik imprezy                      -              Andrzej Krochmal

                                            Sędzia Główny tras C,S         -              Andrzej Krochmal

                                            Sędzia Główny tras A,B        -              Wojciech Drozda

                                            Budowniczy tras C,S             -              Andrzej Krochmal

                                            Budowniczy tras A,B            -              Wojciech Drozda

                                            Zespół budowniczych tras                   Andrzej Kędziorek, Piotr Orlański, Dariusz Ładziak

-                      Andrzej Sadowy, Przemysław Sadowski

                                            Sędzia startu, mety A,B         -              Tomasz Słupczyński, Beata Rostkowska, Maciej Maszewski

                                            Sędzia startu i mety C,S                         Jerzy Orlański, Andrzej Kędziorek, Kamila Orlańska, Dariusz

                                                                                                              Ładziak, Michał Krajewski, Piotr Orlański

                                            Sekretariat A,B                       -              Agnieszka Matosek, Łukasz Szałajski

                                            Sekretariat C,S                        -              Andrzej Krochmal

                                            Projekt graficzny                    -              Andrzej Mroczek

 

GRATULUJEMY kol. Annie Trykozko i Leszkowi Hermanowi-Iżyckiemu zdobycia PUCHARU PRZECHODNIEGO HKT „TREP” PTTK.
UWAGI : Przed rozpoczęciem imprezy dokonano podsumowania oraz wręczenia medali, dyplomów i upominków XXXIX Konkursów: oTytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO, Najlepszego Budowniczego Turystycznej Trasy na Orientację, oraz Imprezę Roku 2005.

 

Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr. 124 w Warszawie-Falenicy, za udostępnienie pomieszczeń szkolnych, oraz Kursowi Organizatora InO za pomoc w przeprowadzeniu imprezy.

 

UPOMINKI :kalendarze ufundował Dariusz Żebrowski, a mapy turystyczne Jerzy Krochmal

 

http://www.mkino.prv.pl                          http://www.trepklub.waw.pl                                                       http://www.orient.zawor.prv.pl