XXV RAJD NA ORIENTACJĘ "ZAW-OR 2002"

REGULAMIN

ORGANIZATOR: HKT „TREP" PTTK z Oddziału PTTK W-wa Praga Płd. im. Z. Glogera, UKS Klonik oraz Szkoła Podstawowa nr 216.
TERMIN:
               24 marzec 2002 r. (niedziela)

FORMA:                 
A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH w kat. TS i TJ,
1  etap dzienny zaliczany do XXXV Konkursu o Tytuł Mi­strza Warszawy i Mazowsza w MnO, zespoły 1-2 osobowe,2 pkt na OlnO.
B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) i mniej zaawansowanych uczestników, zespoły 2-3 osobowe, 2 pkt na OlnO.
C/ TRASA FAMILIJNA (TF) dla rodziców (opiekunów) z dziećmi (nawet zupełnie małymi), zespoły co najmniej 2-osobowe. Cała trasa oznakowana w terenie wstążkami, 1 pkt na OlnO oraz ? pkt na odznakę „Siedmiomilowe buty".
TEREN:                  wydmowy o dobrej przebieżności.

MAPA:                    czarno-biała, nietypowa na trasie A i B oraz kolorowa na trasie C.
ZGŁOSZENIA: do dn. 17.03.2002 r. przyjmowane będą telefonicznie u kierow­nika imprezy - Andrzej Krochmal - teł. sł. 834 16 51 wew. 232 w godz. 800-1500. Na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i opłaceniu wpisowego zwiększonego o 1 zł. Szkoła Podstawowa nr 216 w Falenicy, ul.Wolna 36/38.
NAGRODY: -     Puchar Przechodni HKT „TREP" PTTK dla zwycięzcy w kat. TS,
-     dyplomy i upominki za trzy pierwsze miejsca w każdej kat.
START:godz. 1030 - trasy A, B godz. II30 - trasa C

UWAGI KOŃCOWE:           impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na imprezie obowiązuje punktacja KlnO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Impreza dofinansowana została ze środków Urzędu Dzielnicowego Warszawa Praga Płd. Gminy Centrum.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE ORGANIZATORZY

 
VI OTWARTE MISTRZOSTWA MAZOWSZA I WARSZAWY
w KROTKODYSTANSOWYM Biegu na Orientację
„ZAW-OR'2002*
o Puchar Burmistrza Gminy Warszawa Wawer
24 marzec 2002 r. (niedziela)
krótkodystansowe, dzienne, indywidualne A-RTZ, klasyfikacyjne
w kat. K-10N, 12,14,16,18, 20, 21, 35, 40, 45, 55
M-10N, 12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55, 60, 65, 70 W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii. Impreza zaliczana do Grand Prix Gminy Warszawa Wawer.
Szkoła Podstawowa nr 216, ul. Wolna 36/38 Warszawa Falenica godz. 1030
„Zbójna Góra", 1: 10 000, e=2,5 m (nowa mapa), aktualność - luty 2001 r., autor - Andrzej Krochmal
-     autobusem ZTM nr 115 z Ronda Wiatraczna (o godz. 730, 803, 850, 922, 952) do przyst. na ul. Patriotów z ul. Gruntową skąd w kier. wsch. do ul. Wolnej (ok. 750 m.)
-     pociągiem z Dw. PKP W-wa Śródmieście (o godz. 712, 820, 912,957) do stacji PKP W-wa Miedzeszyn, skąd 600 m na płd. ul. Patriotów do ul. Lokalnej, a następnie do ul. Wolnej (ok. 1,4 km).
od osoby w kat.
K, M-10N-12 - 2,0 zł             K,M 18-70 - 12,0 zł
K, M 14-16 - 6,0 zł                K, M Open N - 2,0 zł
K, M 14-20 - 0,0 zł (dla zaw. z woj. maz.) UWAGA! Zawodnicy klubów z woj. mazowieckiego mają zniesio­ną opłatę startową pod warunkiem uregulowania opłat licencyj­nych w W-MZBnO. czynny w dn. 24.03.2002 r. w bazie imprezy w godz. 900-1000
-     Puchar Burmistrza Gminy Warszawa Wawer dla zwycięzcy najliczniejszej kat.,
-    medale za miejsca 1-3 w kat. K, M 14-21,
-    dyplomy i upominki za zajęcie trzech pierwszych miejsc, HKT „TREP" PTTK, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa na zlecenie Warszawsko-Mazowieckiego Związku BnO oraz