XXVIII  RAJD NA ORIENTACJĘ  „ORIENT 2005”

REGULAMIN

CEL                      : uczczenie 142 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

ORGANIZATOR: HKT “TREP” PTTK, Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK

                                Warszawa Praga Płd. im. Z.Glogera

TERMIN     : 23 stycznia 2005 r. (niedziela)

FORMA      : A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH w kat TS (18 lat i więcej), TJ

                             (ur. w 1986-1988), 1 etap dzienny, zespoły 1-2 osobowe, 2 pkt na OInO.

                             I runda XXXVIII Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO

                       B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) i DZIECI (ur. w 1989 i

                            później) i mniej zaawansowanych uczestników, zespoły 2-3 osobowe, 2  pkt

                       C/ TRASA FAMILIJNA (TF) dla rodziców (opiekunów) z dziećmi (nawet

                             zupełnie małymi), zespoły co najmniej 2 osobowe. Cała trasa oznakowana

                             w terenie wstążeczkami, 1 pkt na OInO oraz  ? pkt na odznakę turystyki

                             pieszej „Siedmiomilowe Buty”.

                        S/ TRASA SPORTOWA- OL WARIANT (część PK na trasie do

                            potwierdzenia w dowolnej kolejności), indywidualne zawody klasy B-

                            RTZ,  8 runda XI Zimowych Zawodów Kontrolnych we wszystkich kat.

                         SN/ TRASA NARCIARSKA (III Otwarte Mistrzostwa Warszawy w

                            narciarskim bno) – klasyk. Trasa będzie przygotowana tylko w przypadku

                            zalegającej warstwy śniegu. Potwierdzenia będzie umieszczone na stronie

                            internetowej  http://www.orient.zawor.prv.pl

TEREN               : miejscami wydmowy o dość dobrej przebieżności

MAPA                 : czarno-biała, nietypowa na trasach A, kolorowa na trasach B, C, S

ZGŁOSZENIA  : do dn. 19.01.2005 r. przyjmowane będą telefonicznie u kierownika

                              imprezy – Andrzej Krochmal – tel. sł. 569 44 74 w godz. 8-15 lub

                              e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl  na starcie tylko w przypadku wolnych

                              miejsc i świadczeń po opłaceniu wpisowego zwększonego o 1 zł.

CENTRUM     : Szkoła Podstawowa nr 172 w Wesołej(Os. Zielona), ul. Krótka 1

DOJAZD         : autobusy MZA nr 137 (z Dw. PKP W-wa Wsch.), 173, 183 (z Ronda

                       Wiatraczna), do pętli aut. 183 w Zielonej skąd dojście ul. B. Alberta ok. 900 m.

START            : godz. 10.30 (A,B), godz. 11.00 (C,S)

WPISOWE     : -     od osoby na trasie A,B oraz rodziny na trasie C (1świadcz.)  - 5 zł

-         od członków PTTK po okazaniu aktualnej legitymacji PTTK- 4 zł

-         od członków HKT „TREP” PTTK                                           - 2 zł

-         od osoby na trasie S w kat. K,M 10-14 - 3 zł,      K,M 16-70  - 5 zł

Zwolnieni z opłat są aktualni posiadacze Pucharu Przechodniego HKT „TREP” PTTK.

ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika(A,B,S), zespołu (C), protokół dla zespołu (klubu),

                              Szatnia, pamiątkowa nalkejka, ozdobny odcisk pieczęci, Azymut

                             War. (wyniki TMWiM), potwierdzenie i weyfikacja pkt na OInO i OTP.

NAGRODY       : - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK w kat. TS,

  - dyplomy w kat. TS, TJ, S (3 miejsca) w kat. TP, TF (6 miejsc)

UWAGI KOŃCOWE: impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

UWAGA! O godz. 10.00 (przed startem na trasy A, B) odbędzie się podsumowanie oraz wręczenie medali, dyplomów i upominków XXXVII Konkursu TMWiM za 2004 r.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE - ORGANIZATORZY