XXXII RAJD NA ORIENTACJĘ

“O R I E N T 2009”

REGULAMIN

CEL : uczczenie 146 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

ORGANIZATOR: HKT “TREP” PTTK

TERMIN : 11 stycznia 2009 r. (niedziela)

FORMA : A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH w kat. TS (18 lat i więcej), TJ (ur.

w 1990 – 1992), , zesp. 1-2 osobowe, 2 pkt na OInO, I runda XLII Konkursu

o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO

B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) i DZIECI (ur. W 1993 i później)

i mniej zaawansowanych uczestników, zespoły 2-3 osobowe, 2 pkt na OInO

C/ TRASA FAMILIJNA (TF) dla rodziców (opiekunów) z dziećmi (nawet

zupełnie małymi), zespoły co najmniej 2 osobowe. Cała trasa oznakowana w

terenie wstążeczkami, 1 pkt na OInO

S/ TRASA SPORTOWA – OL WARIANT (micro w systemie Motala – na

pętlach, PK bez podanych kodów, pierwsze pętle – scorelauf, a ostatnia to

klasyk), indywidualne zawody klasy B-RTZ, 4 runda XV Zimowych Zawodów

Kontrolnych we wszystkich kategoriach, 1 pkt na OInO

TEREN : płaski, o zróżnicowanej przebieżności, z ograniczoną drożnią

MAPA : czarno-biała lub kolor., nietypowa na trasach A,B, kolor na trasach C,S

ZGŁOSZENIA : do dn. 8.01.2009 r. przyjmowane będą tel. przez kier. imprezy :

Andrzej Krochmal - tel sł. 022 569 44 74 w godz. 8-15 lub e-mail:

andrzej_krochmal@wp.pl Na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i

świadczeń, po opłaceniu zwiększonego wpisowego o 1 zł.

CENTRUM : w Zespole Szkół nr 70 Radości, na ul. Bajkowej 17/21 (szatnie w

załatwianiu – potwierdzenie przy zgłoszeniu) lub na starcie na ul.

Zagajnikowej w odl. 600 m na płn. od szkoły

DOJAZD : - autobusy MZA nr 115, 521 do stacji Warszawa Radość skąd na wsch.

ok. 700 m ul. Wielostronną do ul. Bajkowej, - PKP do st. W-wa Radość

START : godz. 10.00 (S –masowy bo o 13.00 III Bieg WOŚP), godz. 10.30 (A,B,C)

WPISOWE : - od osoby na trasie A,B oraz rodziny na trasie C (1 świadcz.) – 5 zł

- od członków PTTK po okazaniu aktualnej legitymacji PTTK – 4 zł

- od członków HKT “TREP” PTTK i zwycięzcy ORIENT’08 - 3 zł

- od osoby na trasie S w kat. K,M 10-14 – 4 zł, K,M 16-70 – 6 zł

Zwolnieni z opłat są aktualni posiadacze Pucharu Przechodniego

HKT”TREP” PTTK.

UWAGA ! 1 zł z każdego wpisowego zostanie przekazana na fundusz XVII Finału

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (można wrzucić więcej).

ŚWIADCZENIA : pamiątkowy żeton XVII Finału WOŚP (tylko u nas i pod Pałacem

Kultury), mapa dla uczestnika (A,B,S), zespołu (C), protokół,

pamiątkowa naklejka, ozdobny odcisk pieczęci, potwierdzenie i

weryfikacja pkt na OInO, kalendarz ogólnopolski mno i inne.

NAGRODY : - Puchar Przechodni HKT “TREP” PTTK w kat. TS,

- dyplomy w kat TS, TJ, S (za miejsca 1-3) w kat. TP, TF (miejsca 1-6)

UWAGI KOŃCOWE: impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE - ORGANIZATORZY