KOMUNIKAT  TECHNICZNY

ORIENT 2009 – OL WARIANT (Motala z micro)

w 146 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

 

Trasa zbudowana jest w sposób klasyczny (docelowo) z 4 pętli A, B, C, E o podobnej długości, bez podanych opisów i kodów PK. PK mogą stać na sąsiednich i podobnych elementach topograficznych. Za potwierdzenie PK niewłaściwego zawodnik otrzymuje 5 min. karnych. Zawodnicy startują na pętle z 5 PK w kolejności zaznaczonej na karcie startowej. Najdłuższe trasy kończą pętlą finiszową E z 6 PK. Wymiana map jest samoobsługowa i następuje w miejscu startu. Po zakończeniu ostatniej pętli w pobliżu startu należy przekroczyć linię mety.

 

                                                      PARAMETRY TRAS

                               A +B        -   2,54 km, 10 PK, kat. K-12      M-12

                               A+B+C    -   3,81 km, 15 PK, kat. K-14,16,21B,45+   M-14,55,60,65,70+

                               A+B+C+E-  5,13 km, 21 PK, kat. K-18,20/21,35,40 

                                                                                        M-16,18,20,21,21B,35,40,45,50

                                N – 1,58/1,43 km,       5 PK,   kat. K-10N/R                M-10N/R

 

OPISY TRAS

                                 A – 1 400 m, 5 PK

                                 B –  1 140 m, 5 PK                         

         C –  1 270 m, 5 PK

                                 E -  1 320 m, 6 PK

                                 N – 1. zagłębienie

                                         2. koniec rowku

                                         3. róg granicy kultur

                                         4. zagłębienie

                                         5. koniec rowu

                                 Uwaga! Trasa w terenie oznakowana jest czerwonymi wstążkami.

                                               PK – stojaki z lampionem (i kodem).

MAPA : „Lasek Radość” 1 : 4 000, e= 2,5 m, aktualność: 06. 2003 r.,

                autor: J. Parzewski

                                    Uwagi ! W centralnej części mapy dokonano miejscowego

                                                  przeżedzenia drzew oraz wsch. krawędź mapy z drogą

                                                  gruntową (ul. Mrówcza) została wyasfaltowana.

START/META – na ul. Zagajnikowej z miejscem do parkowania

              samochodów oddalonym o 850 m od szkoły (dojście/dojazd

              ul. Bajkową na płn. i w lewo w ul. Zagajnikową)

GODZINA STARTU – 10.00

ZAKOŃCZENIE: przewidziano na następnej imprezie

UWAGA !!! Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie kart startowych oraz  zachowanie czystościw szkole.

 

                                                                                                UDANEGO STARTU

                                                                                                  ORGANIZATORZY