XXX (jubileuszowy)RAJD NA ORIENTACJĘ

“ORIENT 2007”

REGULAMIN

CEL : - uczczenie 144 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

- obchody 30-lecia powstania HKT “TREP” PTTK

ORGANIZATOR: HKT “TREP” PTTK, Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK

Warszawa Praga Płd. im. Z.Glogera

TERMIN : 21 stycznia 2007 r. (niedziela)

FORMA :

TEREN : miejscami o utrudnionej przebieżności z bogatą drożnią

MAPA : czarno-biała, nietypowa na trasach A, B kolorowa na trasach C, S

ZGŁOSZENIA : do dn. 17.01.2007 r. przyjmowane będą telefonicznie u kierownika

imprezy – Andrzej Krochmal – tel. sł. 569 44 74 w godz. 8-15 lub

e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl na starcie tylko w przypadku wolnych

miejsc i świadczeń po opłaceniu wpisowego zwiększonego o 1 zł.

CENTRUM : Szkoła Podstawowa nr 138 w Międzylesiu ul. Pożaryskiego 2

DOJAZD :- autobusy ZTM nr 115, 119, 125, 147, 525 do Międzylesia (przyst. ul.

Żegańskiej z Pożaryskiego) skąd w kier. płd. ok. 500 m

- pociągiem PKP ze stacji PKP Śródmieście do stacji PKP Międzylesie o

godz. 8.33, 9.22 Dojście początkowo 300 m w kier. wsch. i dalej na płd.

500 m

START : godz. 10.30 (A,B), godz. 11.00 (C,S,SN)

WPISOWE : - od osoby na trasie A,B oraz rodziny na trasie C (1świadcz.) - 5 zł

Zwolnieni z opłat są aktualni posiadacze Pucharu Przechodniego HKT “TREP” PTTK.

ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika(A,B,S), zespołu (C), protokół dla zespołu (klubu),

szatnia, okolicznościowy (pierwszy z kolekcji 3) żeton z okazji XXX

(jubileuszowego) ORIENTu, pamiątkowa naklejka, ozdobny odcisk

pieczęci, Azymut Warszawski, potwierdzenie i weryfikacja pkt na OInO i OTP.

NAGRODY : - Puchar Przechodni HKT “TREP” PTTK w kat. TS,

- dyplomy w kat. TS, TJ, S (3 miejsca) w kat. TP, TF (6 miejsc)

UWAGI KOŃCOWE: impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

UWAGA! O godz. 10.00 (przed startem na trasy A, B) odbędzie się podsumowanie oraz wręczenie medali, dyplomów i upominków XXXIX Konkursu TMWiM za 2006 r.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE - ORGANIZATORZY


ORIENT 2007 - OL WARIANT

oraz

V OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY W NARCIARSKIM BnO

REGULAMIN

TERMIN : 21 stycznia 2007 r. (niedziela)

FORMA : S/ dzienne, indywidualne zawody B-RTZ, 6 runda XIII Zimowych

Zawodów Kontrolnych 2007

OL-WARIANT część PK na trasie jest do potwierdzenia w dowolnej

kolejności (obwiedzione ramką i z podanym kodem PK). Dla potrzeb

zawodów przygotowanych będzie 6 tras dla wszystkich kategorii

wiekowych na przybliżonych dystansach :

A - 2,8 km, K-12 M-12

B - 4,2 km, K-14,16,45 M-14,55,60,65,70

C - 6,0 km, K-18,35,40 M-16,45,50

D - 7,5 km, K-20/21 M-18,35,40

E - 9,0 km, M-20/21

N - 3,0 km, K-10N,R M-10N,R

SN/ TRASA NARCIARSKA (lub rowerowa w przypadku braku śniegu?)–

klasyk. V Otwarte Mistrzostwa Warszawy w narciarskim bno - klasyk

w kat. KM-14,16,-21,35+ na dystansach o długości ok. 3, 5 i 7 km. Trasy

będą przygotowane pod warunkiem zalegania wystarczającej warstwy

śniegu. Potwierdzenie o rozegraniu tej konkurencji będzie umieszczone na

stronie internetowej http://www.orient.zawor.prv.pl

START : godz. 11.00

MAPA : “Międzylesie Czarny staw”, 00-16-845/MAZ, 1: 15 000, e=2,5 m,

aktualność: lato 1999, autor: P. Patejko, L. Pytlak, M. Parzych

MIEJSCE : Szkoła Podstawowa nr 138 w Międzylesiu, ul. Pożaryskiego 2

DOJAZD : - autobusy ZT M nr 115,119, 125, 147, 525 do Międzylesia (przyst. ul.

Żegańska i Pożaryskiego), skąd w kier. płd. ul.Pożaryskiego ok. 500 m

- pociągiem ze stacji PKP W-wa Śródmieście o godz. 8.33, 9.22 do stacji

PKP Międzylesie, skąd 300 m w kier wsch. i dalej jak wyżej.

WPISOWE : od osoby w kat. K,M 10N,R – 14 - 4 zł

K,M 16 - 70 - 6 zł

SEKRETARIAT: czynny w godz. 9.30 – 10.45

NAGRODY : - dyplomy i upominki za zajęcie trzech pierwszych miejsc,

- medale w narciarskim bno

ORGANIZATOR: HKT “TREP” PTTK , ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

ZGŁOSZENIA : do dn. 17.01.2007 r. przyjmowane będą telefonicznie u kierownika :

Andrzej Krochmal, tel. sł. 569-44-74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929

e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl

UWAGA! Po terminie lub na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i świadczeń po opłaceniu wpisowego zwiększonego o 1 zł.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

ORGANIZATORZY

http://www.orient.zawor.prv.pl