Wyniki kategorii TP Orient 2006
  Wyniki kategorii TP Orient 2006
M Imię i Nazwisko Zespół              Nazwa BPK 90 PKS 25 ZM   10 Opis 10 ZM   30 Czas Suma
1 Witold Jochym YOKEM TEAM           0 0
         
2 Szymon Bijak             1 1
         
3 Gerard Nawra NEXIA TEAM   A       0 25
Katarzyna Ołowska
Sebastian Szmigielski   25      
Maciej Nawrot
4 Karol Piętka SP nr 109     7     25 35
Adam Majszczyk     10    
Jan Borkowski  
4 Marek Werner HABAZIE   B       10 35
Kasia Werner   25      
Michał Werner
6 Dorota Skierdzielewska     A A 6   0 45
Jacek Skierdzielewski   25 10 10  
7 Zbigniew Sztajnykier     10,A       0 50
Kaja Sztajnykier   50      
8 Artur Preliński     C,5,6       0 75
Przemysław Szczerbiński   75      
9 Anna Pyrz     2,6 1,5     11 81
  50 20    
10 Agata Siemiątkowska     2,6,B 5,C     5 100
  75 20    
11 Maciej Margas 99 WDH       "Łowcy przygód" A 2,5,6,7,10,12 2,C     200 460
Radek Suchmiel 90 150 20    
Łukasz Strycharczyk
12 Zofia Zagórska     A,B,1,2,9 2,2,6,7,10   12 740 945
Zenon Zagórski   125 50   30
                                        Sędzia Główny
                                   /-/ Wojciech Drozda