Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK

Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej

 

 

Serdecznie zapraszają na :

KURS

Organizatora Imprez na Orientację

i Animatora Imprez na Orientację

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie powinien:

1 - Organizator InO

a)          być członkiem PTTK*

b)         mieć ukończone 15 lat

c)          posiadać małą brązową odznakę InO*

d)         posiadać ukończone szkolenie ogólne wg „ Systemu kształcenia w PTTK” lub posiadać inne uprawnienia kadry programowej PTTK*.

e)          ukończyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

2 – Animator InO

a)           mieć ukończone 18 lat

b)          posiadać popularną Odznakę InO*

*(wyżej wymienione warunki można uzupełnić w trakcie trwania kursu ).

 

Spotkania odbywać się będą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w czwartki w dniach 01-29.03.2007, szczegółowe informacje na stronie www.mkino.prv.pl lub pod podanym niżej telefonem)

 


Kurs zakończy się egzaminem i wręczeniem uprawnień

 

Wpisowe na kurs wynosi 20 zł.

W ramach świadczeń zapewniamy:

-         materiały dydaktyczno- szkoleniowe i pomocnicze (np. wydawnictwa)

-         15 godzin wykładów teoretycznych

-         ćwiczenia praktyczne w terenie ( udział w imprezach ), oraz sędziowanie na imprezie pn. „ZAW-OR 2007” w dniu 25 marca 2007 r.

-         ćwiczenia z zakresu sędziowania i posługiwania się programem OCAD

-         legitymację i blachę Organizatora InO ( dla tych co zdadzą)

-         certyfikat Animatora InO

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia przyjmuje Kierownik Kursu Wojciech Drozda tel. 0-606 74 40 90, lub e-mail wojciechd@pbx.pl

                                                                                             ZAPRASZAMY