PROTOKÓŁ

XXXI OGÓLNOPOLSKI

RAJD NA ORIENTACJĘ

“ PODKUREK 2008”

(sódma runda PUCHARU POLSKI 2008 w MnO)

w 88 rocznicę “Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-26 października 2008 r., Celestynów

http://www.podkurek.prv.pl

 

 1. CEL
 2. TERMIN I MIEJSCE
 3. 24 – 26 października 2008 r. (piątek-niedziela), Celestynów

  3. ORGANIZATORZY

  przy współpracy

  - Zespołu Szkół w Celestynowie,

  1. HONOROWY PATRONAT
  2. Impreza dofinansowana została ze środków:

    • miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe,
    • Zarządu Głównego PTTK
   1. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
   2. Kierownik Imprezy - Andrzej Krochmal

    Sędzia Główny - Andrzej Przychodzeń, PInO 208

    Budowniczy tras:

    - etap I kat. TS, TJ - Wojciech Drozda, PInO 473

    - etap II kat. TS, TJ - Piotr Janowski, PInO OInO nr 1/2004

    - etap III kat. TS, TJ - Leszek Herman-Iżycki

    - etap I, II kat. TM i TP - Andrzej Kędziorek, PInO 236

    - TKr - Tomasz Skrzypkowski

    Sędziowie startu i mety - Tomasz Gronau, Piotr Orlański, Waldemar Pawelczuk,

    Bartosz Niezgódka, Anna Trykozko, , Andrzej

    Kowalski, Teresa Zielińska,

    Biuro obliczeniowe - Piotr Janowski

    Kwatermistrz - Dariusz Ładziak,

    Konkursy :

    - kraj.-hist. - Tomasz Skrzypkowski

    - inówka - Andrzej Krochmal

    - niespodzianka - Andrzej Krochmal

    - rzut jajem - Waldemar Pawelczuk

    Weryfikacja OInO - Janusz Cegliński

    Weryfikacja “BW 1920 r.”, OTP – Andrzej Kowalski, Teresa Zielińska

    Opracowanie kartograficzne - Bartosz Niezgódka

    Opracowanie graficzne - Andrzej Mroczek,

   3. FORMA I KATEGORIE

   Etap I TS – “Strzępki” – dł. 3,8 km, t=100+30 min., 20 PK, 4 pkt na OInO

   TJ – “Strzępki” – dł. 3,7 km, t=110+40 min., 18 PK, 4 pkt na OInO

   TM – “Szwajcarka” – dł. 4,0 km, t=100+30 min., 9 PK, 3 pkt na OInO

   Zad. Az. z PK 5 na PK 6 – 330o (+1o – 1 pkt karny)

   TP – “Celestynów” – dł. 3,7 km, t=90+30 min., 10 PK, 2 pkt na OInO

   TR – “Długa” – dł. 4,6 km, t=120+30 min., 10 PK, 2 pkt na OInO

   TKr –5 km, 5 pkt na OTP

   Etap II TS – “Hantle” – dł. 4,2 km, t=120+30 min., 18 PK, 4 pkt na OInO

   TJ – “Hantle” – dł. 4,0 km, t=110+30 min., 16 PK, 4 pkt na OInO

   TM – “Wydmy” – dł. 3,4 km, t=80+20 min., 9 PK, 3 pkt na OInO

   Etap III TS – “Partia domina” – dł. ok. 8,0 km, t=230+70 min., 18 PK, 4 pkt na OInO

   TJ – “Partia domina” – dł. 5,2 km, t=180+55 min., 16 PK, 4 pkt na OInO

   Opis trasy na OTP w kat.:

   TS : 1. Celestynów – Lasek - J.Jeziórko – Radzyń - Celestynów - 10 km

   2. Chrosna PKP – Karpiska - Kołbiel PKP - Celestynów - 12 km

   TJ : trasa jw. 9 + 9 km

   TM : Celestynów Z.S. – Regut – Strzępki Radzyń – Celestynów Z.S. – 9 km

   TP : Celestynów Z.S. – Radzyń – Regut – Strzępki – Celestynów Z.S. - 5 km

   TKr : Celestynów (Zespół Szkół) – Dwór Radzin – Dróżniczówka – Nadl. Celestynów – Stacja PKP Celestynów – Rezydówka – Urząd Gminy – SP – Kościół Parafialny - 5 km

   Wyniki w kat. TS i TJ zaliczane były jako szósta runda Pucharu Polski 2008 w marszach na orientację oraz jako 12 runda XLI Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację.

   7. PROTESTY : nie było

   8. POGODA : sobota – zachmurzenie duże z przejaśnieniami, temp. ok. 110C w dzień i ok.

   80C w nocy

   9. UCZESTNICY : TS 36 zespołów - 66 uczestników

   TJ 9 zespołów - 18 uczestników

   TM 35 zespołów - 66 uczestników

   TP 13 zespołów - 41 uczestników

   razem 93 zespoły - 191 uczestników

   TKr - 39 uczestników

   Razem - 230 uczestników

   GRATULUJEMY zdobycia Pucharu Wójta Gminy Celestynów zespołom w składzie:

   GRATULUJEMY Romkowi Trosze i Markowi Packowi zdobycia PUCHARU PRZECHODNIEGO HKT “TREP” PTTK w kat. TS.

   Zespół organizacyjny składa serdeczne podziękowania za ufundowane puchary i mapy turystyczne Wójtowi Gminy Celestynów – Stefanowi Traczykowi oraz Marcinowi Gawrylukowi za pomoc w realizacji zadania, Dyrektorce Zespołu Szkół oraz Dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 2 w Celestynowie za udostępnienie pomieszczeń szkolnych, Tomaszowi Skrzypkowskiemu za opracowanie i przygotowanie trasy krajoznawczej i konkursu krajoznawczego, Bartoszowi Niezgódce za pomoc w opracowaniu materiałów kartograficznych oraz wielu innym osobom i instytucjom, które wspierały nasze działania przy organizacji imprezy.

   10. KONKURSY

   Zweryfikowano 16 odznak InO (różnych stopni) oraz 15 odznak “Bitwy Warszawskiej z 1920 r.” 1 OTP w stopniu popularnym.

   Zdjęcia z rajdu można obejrzeć na stronie http://www.podkurek.prv.pl lub http://www.trepklub.waw.pl