REGULAMIN

 

XXIX OGÓLNOPOLSKI

RAJD NA ORIENTACJĘ

„PODKUREK 2006”

(siódma runda PUCHARU POLSKI 2006 w Mno)

w 86 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

 

 

 

 

 

27 – 29 października 2006 r., Okuniew

http://www.podkurek.prv.pl

1. CEL

-         uczczenie 86 rocznicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

   -    prezentacja walorów krajoznawczych okolic Warszawy, Okuniewa i Sulejówka,

   -    upowszechnianie turystycznych imprez na orientację

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

    27 - 29 października 2006 r. (piątek - niedziela), Okuniew

 3. ORGANIZATORZY

   - Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe

     im. Z.Glogera

   - HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga Płd.  

   przy współpracy :

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie,

- Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.

- Mazowieckiej Komisji InO PTTK

4. HONOROWY PATRONAT

-         Pani Burmistrz Miasta i gminy Halinów p. Jolanta Domasiewicz, ufunduwała Puchary w BNO oraz upominki na pozostałych trasach:

-         Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe

5. KOMITET ORGANIZACYJNY

   Kierownik imprezy      - Andrzej Krochmal

   Sędzia Główny           - Andrzej Przychodzeń, PInO nr 208

   Budowniczowie tras :

     kat. TS, TJ                - Wojciech Drozda, PInO 473

                                      - Piotr Janowski, OInO nr 1/2004

                                      - Leszek Herman-Iżycki

     kat. TM, TP              -  Andrzej Kędziorek, PInO nr 236

     kat. TKr. i TRInO      - Andrzej Krochmal, PInO nr 157, Piotr Orlański

     - rowerowa, piesza   - Dariusz Walczyna, PInO 420, Andrzej Kowalski  

     Bieg na orientację    - Andrzej Krochmal, BT-1

     Biuro obliczeniowe   - Piotr Janowski

6. FORMA I KATEGORIE

- kat. TS (2 etapy dzienne i 1 nocny) - dla ur. w 1986 r. i wcześniej (zespoły

  1-  2 osobowe), 3 x 4 pkt na OInO,

   - kat. TJ (2 etapy dzienne i 1 nocny) - dla ur. w latach 1987-1989, (zespoły 2

     osobowe), 3 x 4 pkt na OInO,

   - kat. TM (2 etapy dzienne) - dla ur. w 1990 r. i później (zespoły 2 osobowe),

     2 x 3 pkt na OInO,

- kat. TP (1 etap dzienny) - zespoły 2-5 osobowe, 1 x 2 pkt na OInO

- trasa krajoznawcza ino (TKr)  - ok. Okuniewa i Sulejówka (ok. 11 km) zespoły

   bez ograniczeń,  (wg oddzielnego regulaminu), 1 pkt na OInO,

- bieg na orientację (scorelauf) indywidualny z podziałem na wszystkie kat.

   wiekowe,1 pkt na OInO (prosimy o dokładne zaznaczenie kategorii w

   zgłoszeniu). 

- Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację TRInO - miejscowość Okuniew i okolice

7. TEREN

   miejscami o utrudnionej przebieżności, lekko pofałdowany i piaszczysty

   (wydmy),  lokalnie z bogatą mikrorzeźbą, miejscami podmokły (bagienny), ze

   zróżnicowaną drożnią,

8. MAPY

   czarno-białe i kolorowa (trasa bno), nietypowe w różnych skalach, częściowo

   aktualizowane

9. ZGŁOSZENIA : na załączonym druku przyjmowane będą do dnia

   16.10.2006 r. na adres Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska 53 m 69,    

   00-765 Warszawa z dopiskiem „PODKUREK 2006”. Informacje

   dodatkowe pod tel. sł. (+22) 569-44-74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929

   e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl. Informacje bieżące i komunikaty

   techniczne:   .http://www.podkurek.prv.pl

   Zgłoszenie jest ważne w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie

   kserokopii wpłaty wpisowego) oraz po okazaniu legitymacji PTTK i PInO.

10.WPISOWE

   kategoria                     TS       TJ        TM         TP/TKr   

   Przodownicy                35,-     30,-        -                -                                                            
Członkowie PTTK           40,-     35,-       30,-           5,-          

   Niezrzeszeni                45,-     40,-       35,-           7,-          

   W kat. TP i TKr wpisowe nie obejmuje  wyżywienia, noclegu i koszulki. Wpisowe za zgłoszenie po

   terminie lub na starcie (w miarę wolnych miejsc) nie gwarantuje pełnych świadczeń i wzrasta o 5 zł.

   Zwolnienia z opłat :Krejczy ze Szczecina (sędzia PP w 2005 r.)  oraz

   przedstawiciel organizatora za zajęcie III miejsca w konkursie na Najlepszą

   imprezę Ogólnopolską w 2005 r. z „Egzotyka” z Częstochowy.

 

   Wpisowe należy wpłacać w terminie na konto :

   Oddział PTTK Warszawa Praga Płd., ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

   BANK MILLENIUM nr  32116022020000000060847552   z dopiskiem

   „PODKUREK”. Po terminie po konsultacji z organizatorem.                                       

  11.ŚWIADCZENIA

-dwa noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór, materac i miękkie obuwie na zmianę),-

 gorący posiłek w sobotę (28.10.06 r.),- posiłek międzyetapowy E I/E II ,-ubezpieczenie,- komplet map dla każdego uczestnika,-  koszulka  (dla zgłoszonych  w  terminie),- okolicznościowa naklejka, - upominki od sponsorów dla najlepszych,- odciski   okolicznościowych pieczęci, -kolejny nr czasopisma sympatyków ino ”Azymut  Warszawski” ,- informator krajoznawczy „Rogatka Grochowska”(?),- potwierdzenia i weryfikacja punktów na wszystkie stopnie OInO i odznakę okolicznościową „25 lat InO z HKT „TREP” PTTK,- weryfikacja odznaki „Bitwa Warszawska 1920 r.” (koszt odznaki- 7 zł),- protokół z imprezy dla zespołu, - udział w konkursach „InO Krzyżówka”,„Niespodzianka”, „Rzutu jajem”(kurzym) na odległość, krajoznawczo-historycznym, udział w biegu na orientację (dla zgłoszonych w terminie)

12. NAGRODY

   - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK dla zwycięzcy w kat. TS,

   - dyplomy dla sześciu najlepszych zespołów w każdej kategorii,

   - upominki od sponsorów,

   - upominki w konkursach (losowane wśród obecnych na zakończeniu),

   - upominki i dyplomy w konkursie „Rzutu jajem”.

13. PROGRAM IMPREZY

   piątek, 27.10.06 r.- godz.17-23.30- zakwaterowanie uczestników w szkole

   sobota, 28.10.06 r.- godz.  8.30 - otwarcie imprezy

                                                      - głosy zaproszonych gości, odprawa techniczna

                                    godz. 9.30 - start do etapów I i II w kat. TS i TJ

                                   godz.10.00 - start do etapów TM, TP, TKr (piesza, rowerowa)

                                   godz.15.00 - posiłek obiadowy

                                   godz.16.00 - konkurs rzutu jajem,

                                   godz.19.30 - start do etapu III w kat. TS i TJ

                                                      - przyjmowanie zadań konkursowych w sekret.

     niedziela,29.10.05 godz.  8.00 - zakończenie imprezy (losowanie upominków, 

                                                        wręczenie pucharów)

                                   godz.10.00 - start indywidualny w bno

                                   godz.10.30 - opuszczenie szkoły

14. CENTRUM

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, ul. Szkolna 4

15. DOJAZD

-          pociągiem z dworca PKP Warszawa Śródmieście (Ochota, Powiśle, Stadion, Wschodnia) w kierunku na: Mińsk Maz., Mrozy, Siedlce, Miłosna odjazd co 35 min. W środku dnia i wieczorem, po 21.00 do 60 min. do Halinowa skąd dojście ok. 4 km w kier. płn.

-          autobusem linii prywatnych „Jedność” z przyst. Dw. Centralny o godz. 6,20; 7,25; 8,30; 9,30; 11,30; 12,30; 14,30; 15,20; 17,30; 18,30; 20,30

-          autobusem linii prywatnych „Pasmo” z przyst. przy ul. Zielenieckiej w Warszawie o godz. 6,50; 7,00; 7,50; 8,00; 8,50; 9,50; 10,50; 11,50; 12,00; 12,50; 13,50; 14,00 z przyst. przy Rondzie Wiatraczna 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00

-          autobusem PKS z przyst. Warszawa Stadion o godz. 5,36; 5,51; 6,16; 6,36; 6,47; 8,56; 12,24; 15,16; 16,40; 17,28

UWAGA ! Zapotrzebowanie na zniżki kolejowe prosimy umieścić w terminowym zgłoszeniu

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec  uczestników jak i osób

     trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

     osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego; na

     imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod

     opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu

     drogowego oraz zasad Fair Play. W czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów

     alkoholowych (w tym piwa) pod karą wykluczenia z imprezy  włącznie. Ostateczna interpretacja

     niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

                                          DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                             O R G A N I Z A T O R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJOZNAWCZA TRASA NA ORIENTACJĘ

PIESZA i ROWEROWA

w ramach XXIX Ogólnopolskiego Rajdu na Orientację „PODKUREK 2006”

w 86 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

 

UZUPEŁNIENIA   DO   REGULAMINU

TERMIN     : 28 października 2006 r. (sobota)

FORMA     :naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów pieszych i rowerzystów,

                      w tym także do osób początkujących nie mających jeszcze  żadnego

                      doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie kompasem).

                       Zasada uczestnictwa w marszach na orientację  jest bardzo prosta i

                       sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie

                       punktami kontrolnymi (PK) według dowolnie wybranej przez

                       uczestnika (zespołu) drogi. Swoją  obecność na właściwym  punkcie

                       kontrolnym uczestnik (zespół)  potwierdza sam poprzez  dokonanie

                       odpowiedniego wpisu do karty  startowej. Na  proponowanej trasie

                       punktami kontrolnymi będą konkretne  obiekty, z którymi są związane

                       szczegółowe pytania. Odpowiedzi wpisane do karty startowej,

                       wynikające z dokładnej obserwacji obiektu lub sąsiadującego z nim

                       terenu będą potwierdzeniem obecności przy  punkcie. Ważne  zatem

                       będzie odnalezienie właściwego obiektu.

TRASA        : Start nastąpi o godz.  10.00  na stacji PKP , gdzie będzie można uzyskać

                      dodatkowe  wyjaśnienia u  kierownika trasy. Trasa przebiega drogami

                       leśnymi  i osiedlowymi napotkanych miejscowości do Okuniewa.

A/ piesza       : z Halinowa do Okuniewa i Sulejówka (Milusin) – ok. 12 km

B/ rowerowa: z Kobyłki do Ossowa, Majdanu, Okuniewa i Sulejówka – ok. 25 km

ZGŁOSZENIA: przyjmowane będą do dn. 20.10.2006 r. na piśmie lub telefonicznie u

                       Kierownika imprezy kol. Andrzeja Krochmala, tel. sł. 569-44-74 w

                       godz. 8-15. Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń.

WPISOWE    : od osoby – członek PTTK  - 5 zł, nie zrzeszeni w PTTK – 7 zł

ŚWIADCZENIA: mapa dla każdego uczestnika, okolicznościowa naklejka,

                       odciski okolicznościowych pieczęci, potwierdzenia i weryfikacja

                       odznaki InO, OTP i KOT weryfikacja odznaki „Bitwa Warszawska 1920

                        r.” (koszt odznaki 7 zł), udział w konkursach na mecie w Okuniewie.

DOJAZD        :A - autobusem linii prywatnych z Dworca Centralnego lub

                          z Ronda Wiatraczna ,pociągiem z Dw. PKP W-wa Śródmieście w kier.

                          na Mińsk Maz i Siedlce (co 35 min.) do Halinowa

                          B - z Dw. PKP W-wa Wileńska w kier. na Wołomin i Tłuszcz

UWAGA      : istnieje możliwość pokonania tej trasy w niedzielę pod warunkiem

                        uzgodnienia z organizatorem.

                                                                              DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                   O R G A N I Z A T O R Z Y

 

http://www.podkurek.prv.pl

 

 

 

BIEG NA ORIENTACJĘ – PODKUREK 2006

SCORELAUF – bieg indywidualny

REGULAMIN

 

TERMIN    : 29.10.2006 r. (niedziela)

RANGA     : B-RTZ

FORMA     : scorelauf czasowy – bieg indywidualny w kat. K,M-10-70

                      z możliwością łączenia kat. w przypadku małej ilości zgłoszeń

MIEJSCE   : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, ul. Szkolna 4

START      :  godz. 10.30

MAPA       : „ŁYSA GÓRA”,  2000-06-835-MAZ, 1 : 15 000, e=2,5

                     aktualność: wiosna 2000, autor : Jerzy Parzewski

DOJAZD    : patrz regulamin PODKURKA 2006,

WPISOWE : od osoby :    do K/M – 14 – 5 zł

                                            od K/M – 16 – 6 zł

SEKRETARIAT : czynny w dn. 29.10.2006 r. w centrum imprezy w godz. 9.30-10.30

NAGRODY : -    Puchar dla zdobywcy największej liczby punktów

-         dyplomy i upominki,

ZGŁOSZENIA : do dn. 20.10.2006 r. na adres : Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska

                             53 m 69, 00-765 Warszawa, tel. sł. (022) 569-44-74 w godz. 8-15,

                             tel. dom. (022) 841-33-41 lub e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl

-         za zgłoszenie po tym terminie za dodatkową opłatą 1 zł w miarę

      wolnych miejsc i bez  gwarancji pełnych świadczeń,

UWAGI KOŃCOWE : uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

                             ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,

                             PK tradycyjne

ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

 

                                                                          DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                              O R G A N I Z A T O R Z Y

 

http://www.podkurek.prv.pl