PROTOKÓŁ

XXIX OGÓLNOPOLSKI

RAJD NA ORIENTACJĘ

“ PODKUREK 2006”

(siódma runda PUCHARU POLSKI 2006 w MnO)

w 86 rocznicę “Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

 

27-29 października 2006 r., Okuniew

http://www.podkurek.prv.pl

 

 

 1. CEL
  1. ORGANIZATORZY
  2. przy współpracy

   1. HONOROWY PATRONAT
    • Burmistrz Halinowa – Jolanta Domasiewicz

    Impreza dofinansowana została ze środków miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe

    1. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
    2. Kierownik Imprezy - Andrzej Krochmal

     Sędzia Główny - Andrzej Przychodzeń, PInO 208

     Budowniczy tras:

     - etap I kat. TS, TJ - Wojciech Drozda, PInO 473

     - etap II kat. TS, TJ - Piotr Janowski, OInO nr 1/2004

     - etap III kat. TS, TJ - Leszek Herman-Iżycki

     - etap I, II kat. TM i TP - Andrzej Kędziorek, PInO 236

     - etap I TR - Andrzej Kędziorek, PInO 236, Andrzej Krochmal, PInO 157

     - TKr (krajoznawcza piesza) - Andrzej Kowalski

     - TKr (krajoznawcza rowerowa)- Dariusz Walczyna, PInO 420

     - TRInO po Okuniewie - Andrzej Krochmal, PInO 157, Andrzej Kowalski, Piotr

     Orlański

     - bieg na orientację-scorelauf - Andrzej Krochmal, BT-1

     Sędziowie startu i mety - Ewa Orlańska, Tomasz Gronau, Piotr Orlański, Waldemar

     Pawelczuk, Jerzy Orlański, Jerzy Kalinowski, Rafał

     Kędziorek, Bartosz Niezgódka, Anna Trykozko, Andrzej

     Kowalski, Teresa Zielińska, Dariusz Walczyna

     Biuro obliczeniowe - Piotr Janowski

     Kwatermistrz - Dariusz Ładziak

     Konkursy :

     - kraj.-hist., inówka - Andrzej Krochmal

     - niespodzianka - Andrzej Kowalski

     - rzut jajem - Waldemar Pawelczuk

     Weryfikacja OInO - Janusz Cegliński

     Weryfikacja “BW 1920 r.”, OTP – Andrzej Kowalski

     Opracowanie kartograficzne - Kuba Cegliński

     Opracowanie graficzne - Andrzej Mroczek, Magdalena Mroczek

    3. FORMA I KATEGORIE

    Etap I TS – “W InO GRONO” – dł. 3,8 km, t=100+30 min., 14 PK, 4 pkt na OInO

    TJ – “W InO GRONO” – dł. 3,4 km, t=90+30 min., 10 PK, 4 pkt na OInO

    TM – “Rowy” – dł. 3,5 km, t=90+30 min., * PK, 3 pkt na OInO

    Zad. Az. z PK 2 na maszt – 294o (+1o – 1 pkt karny)

    TP – “Długa” – dł. 4,6 km, t=120+30 min., 10 PK, 2 pkt na OInO

    Zad. Az. z PK 4 na maszt – 294o (+1o – 1 pkt karny)

    TR – “Długa” – dł. 4,6 km, t=120+30 min., 10 PK, 2 pkt na OInO

    TKr(p) – Krajoznawcza trasa na orientację (piesza) – 9,8 km, 15 PK, 1 pkt na OInO

    TKr(r) – Krajoznawcza trasa na orientację (rowerowa) – 22,7 (+9) km, 13(+1) PK,

    1 pkt na OInO

    VIII TRInO po Okuniewie – dł. 4,4 km, 10 PK, 1 pkt na OInO

    Etap II TS – “Zagraj z Kramnikiem” – dł. 3,4 km, t=110+30 min., 12 PK, 4 pkt na OInO

    TJ – “Zagraj z Kramnikiem” – dł. 3,1 km, t=100+30 min., 13 PK, 4 pkt na OInO

    TM – “Okuniew” – dł. 3,6 km, t=90+30 min., 9 PK, 3 pkt na OInO

    Etap III TS – “Naszyjnik dla czarownicy” – dł. ok. 7,2 km, t=195+65 min., 20 PK, 4 pkt na

    OInO

    TJ – “Naszyjnik dla czarownicy” – dł. 6,0 km, t=180+60 min., 16 PK, 4 pkt na

    OInO

    Bieg na orientację – scorelauf czasowy (80,70,50 min.), 20 PK, 57 pkt, ind., 1 pkt na OInO

    Opis trasy na OTP w kat.:

    TS : Ostrowik- Rudniki- Łysa Góra- Okuniew- Strzelnica- Okuniew – 20 km (+3 km za

    dojście na E 3), (+ 4 km za dojście od PKP do bazy: Sulejówek Miłosna- Okuniew),

    TJ : trasa jw. – 16 km (+3 km za dojście na E 3), (+4 j.w)

    TM : Okuniew – Nowa Miłosna – Okuniew- Okuniew (cm. katolicki-kirkut-r. pałacu) – 8 km

    TP : Okuniew- Nowa Miłosna- Okuniew – 5 km

    TKr (p) : Halinów- Długa Kościelna- Długa Szlachecka- Budziska- Okuniew (cm. Katolicki-

    Kośc. St. Kostki- szkoła) – 10 km

    TKr (r) : Kobyłka PKP- Wołomin- Ossów (mauzoleum bitwy 1920)- Nowy Ossów-

    Leśniakowizna- Majdan- Cięciwa- Ostrowik- Zabraniec- Okuniew 23 km (+ 9 km –

    Nowa Miłosna- Sulejówek)

    VIII TRInO – Okuniew (szkoła- ruiny pałacu- rynek- Kośc. St. Kostki- kirkut- cm. kat. z

    mog. 1920 r.) – 5km

    Wyniki w kat. TS i TJ zaliczane były jako siódma runda Pucharu Polski 2006 w marszach na orientację oraz jako 12 runda XXXIX Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację.

    6. PROTESTY

    Z grona przodowników InO powołano Komisję Odwoławczą w składzie : Krzysztof Ligienza (Wrocław), Sławomir Juraszewski (Lublin), Adam Skoczyński (Pszczyna). Nie wpłynął żaden protest.

    7.POGODA : sobota – słonecznie, temp. ok. 140C w dzień i ok. 70C w nocy

    niedziela – przelotne opady deszczu w momencie startu bno, później

    zachmurzenie duże, ok. 110C

     

     

     

    8. UCZESTNICY : TS 39 zespołów - 72 uczestników

    TJ 13 zespołów - 25 uczestników

    TM 20 zespołów - 38 uczestników

    TP 8 zespołów - 26 uczestników

    TKr (p) 10 zespołów - 28 uczestników

    TKr (r) 3 zespoły - 4 uczestników

    TR 1 zespół - 3 uczestników

    razem 83 zespoły - 196 uczestników

    TRInO - 51 uczestników

    Bieg na orientację - 59 uczestników

    Razem - 306 uczestników

    GRATULUJEMY zdobycia Pucharu zespołom w składzie:

    • Roman Trocha (Dzierżoniów), Marek Pacek (Gdańsk) w kat. TS,
    • Paulina Bakri i Hubert Świerczyński (Szczecin) oraz Piotr Malinowski (Sopot) i Dobromir Kabuła (Gdańsk) w kat. TJ,
    • Karol Wesołowski i Patryk Ingram (Kolbuszowa) w kat. TM,
    • Ida, Kaja, Zbigniew Sztajnykier (Warszawa) w kat. TP,

    GRATULUJEMY zdobycia Pucharu Burmistrza Halinowa Monice Gajdzie z UNTS Warszawa i Jerzemu Parzewskiemu z KU WAT Warszawa dla najlepszych w kat. kobiet i mężczyzn w biegu na orientację.

    GRATULUJEMY Romanowi Trosze i Markowi Packowi zdobycia PUCHARU PRZECHODNIEGO HKT “TREP” PTTK w kat. TS.

    Zespół organizacyjny składa serdeczne podziękowania za ufundowane puchary oraz nagrody rzeczowe Pani Burmistrz Halinowa – Jolancie Domasiewicz, Dyrektorce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie Pani Małgorzacie Biernackiej za udostępnienie pomieszczeń szkolnych, Komendzie Policji w Halinowie za nadzór i współpracę w trakcie imprezy, Kubie Ceglińskiemu za pomoc rzeczową i merytoryczną oraz wielu innym osobom i instytucjom, które wspierały nasze działania przy organizacji imprezy.

    9. KONKURSY

    • KRAJOZNAWCZO-HISTORYCZNY (odp. 1c,2b,3c,4a,5c,6a,7a,b,8c,9b,10c) – wpłynęło 55 odpowiedzi z czego 6 miało prawidłowe odpowiedzi. Najlepsi otrzymali upominki : Sławomir Frynas, Michał Krupiński (Inochodziec Lublin), Katarzyna i Marek Gorgol (Lublin), Kazimierz Makieła (Warszawa), Iwona Strzelecka (Skarmat Toruń).
    • KRZYŻÓWKA-INÓWKA (hasło – “W lasach Okuniewa Podkurek rozbrzmiewa”) Wpłynęły 43 odpowiedzi z czego 40 było prawidłowych. Wśród nich rozlosowano 20 upominków: Roman Trocha (Dzierżoniów), Jakub Kaczyński, Grzegorz Kazimieruk (KInO Neptun Gdańsk), Karolina Drobotowicz, Wojciech Żółtowski (UKS Posejdon Gdańsk), Magda Fitas, Witold Kiwak, Paweł Michno, Łukasz Motylski, Maciej Przybyło (KKT Salamandra Kolbuszowa), Sławomir Frynas (Inochodziec Lublin), Jakub Skoczyński (Pszczyna), Agata Wiraszka (Skróty Radom), Marcin Misiewicz, Bartek Wąsowski (Łapiguz Siedlęcin), Piotr Malinowski (M@LInO Sopot), Michał Hubert, Zbigniew Wrzosek (Warszawa), Janusz Kaczmarek (Piła).
    • NIESPODZIANKA. Najszybsza odpowiedź na pyt.. Ile podków znajduje się w herbie Okuniewa? Koszulkę z logo Halinowa otrzymał Mariusz Pietrzak z Warszawy.
    • RZUT JAJEM – rzucało 26 par, które zostały sklasyfikowane. Zwycięzcy Michał Krupiński i Sławomir Juraszewski z Lublina otrzymali dyplomy i upominki
    • VIII TRInO po Okuniewie. Mapę pobrało 160 osób, a tylko 51 osób oddało z odpowiedziami. Najlepsi z 1 błędem otrzymali upominki: Edward Fudro (Police), Kazimierz Makieła, Mariusz i Roman Pietrzak, KT “Podróże Piotra Celińskiego (Warszawa).

    Zweryfikowano 12 odznak InO (różnych stopni) oraz 7 odznak “Bitwy Warszawskiej z 1920 r.”. Zdjęcia z rajdu można obejrzeć na stronie http://www.podkurek.prv.pl

     

     

     

    Poz.

    TKr(piesza) PODKUREK 2006

    Nazwisko i imię

    Klub/miejscowość

    pkt

    karne

    1.

    Bogdanów Piotr

    Koło 21 O/PTTK Stołeczny Warszawa

    0

    1.

    Sztobińska Julita

    Koło 21 O/PTTK Stołeczny Warszawa

    0

    1.

    Szostak Magdalena

    Koło 21 O/PTTK Stołeczny Warszawa

    0

    1.

    Kardasz Artur

    Koło 21 O/PTTK Stołeczny Warszawa

    0

    1.

    Celiński Piotr

    Koło 21 O/PTTK Stołeczny Warszawa

    0

    1.

    Rosa Monika

    Garwolin

    0

    1.

    Łukasik Robert

    Grodzisk Mazowiecki

    0

    1.

    Kujawa Michał

    288 WDH Warszawa

    0

    1.

    Farys Kinga

    288 WDH Warszawa

    0

    1.

    Sztajnykier Zbigniew

    Warszawa

    0

    1.

    Sztajnykier Ida

    Warszawa

    0

    1.

    Sztajnykier Kaja

    Warszawa

    0

    1.

    Krochmal Andrzej

    HKT “TREP” PTTK Warszawa

    0

    14.

    Samsel Ola

    288 WDH Warszawa

    1

    14.

    Czajka Marta

    288 WDH Warszawa

    1

    14.

    Armah Paulina

    288 WDH Warszawa

    1

    14.

    Armah Sebastian

    288 WDH Warszawa

    1

    14.

    Sarnowska Klaudia

    288 WDH Warszawa

    1

    14.

    Farys Kamil

    288 WDH Warszawa

    1

    -

    Łuć Stanisław

    Pielgrzym Warszawa

    br.karty

    -

    Bożym Mieczysław

    SKKT 6 Warszawa

    br.karty

    -

    Paweł Świdziński

    Ursynów Warszawa

    br.karty

    -

    Świdziński Piotr

    Ursynów Warszawa

    br.karty

     

    TKr (rowerowa) PODKUREK 2006

       

    1.

    Olbrycht Anna

    OLBnO Warszawa

    0

    1.

    Olbrycht Janusz

    OLBnO Warszawa

    0

    1.

    Kujawa Wiesław

    Warszawa

    0

    -

    Jurkowski Tomasz

    Warszawa

    br.karty

     

     

    poz.

    VIII TRInO po Okuniewie

    Nazwiski i imię

    Klub/miejscowość

    pkt karne

    1.

    Fudro Edward

    Police

    1

    1.

    Makieła Kazimierz

    Warszawa

    1

    1.

    Pietrzak Roman

    Warszawa

    1

    1.

    Pietrzak Mariusz

    Warszawa

    1

    1.

    Celiński Piotr

    Warszawa

    1

    1.

    Berka Agata

    Warszawa

    1

    1.

    Bogdanów Piotr

    Warszawa

    1

    1.

    Kardasz Artur

    Warszawa

    1

    1.

    Szostak Magdalena

    Warszawa

    1

    1.

    Sztobińska Julia

    Warszawa

    1

    11.

    Linowska Julita

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    11.

    Pogonowski Wojciech

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    11.

    Drobotowicz Karolina

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    11.

    Kornacka Kamila

    UKSPosejdon Gdańsk

    2

    11.

    Rezmer Sebastian

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    11.

    Dziuban Katarzyna

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    11.

    Żółtowski Wojciech

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    11.

    Wysowski Krzysztof

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    11.

    Szpakowski Adrian

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    11.

    Gorgol Katarzyna

    Lublin

    2

    11.

    Gorgol Marek

    Lublin

    2

    11.

    Sztajnykier Zbigniew

    Warszawa

    2

    11.

    Sztajnykier Ida

    Warszawa

    2

    11.

    Sztajnykier Kaja

    Warszawa

    2

    11.

    Jankowska Natalia

    UKS Posejdon Gdańsk

    2

    26.

    Raszkiewicz Dominika

    UKS Posejdon Gdańsk

    2,5

    26.

    Janiszewska Agata

    UKS Posejdon Gdańsk

    2,5

    26.

    Jabłoński Michał

    UKS Posejdon Gdańsk

    2,5

    26.

    Trzebiatowska Sara

    UKS Posejdon Gdańsk

    2,5

    26.

    Jurewicz Małgorzata

    UKS Posejdon Gdańsk

    2,5

    26.

    Krupiński Michał

    Lublin

    2,5

    32.

    Szulc Mariusz

    UKS Posejdon Gdańsk

    3

    32.

    Malinowski Piotr

    M@LInO Sopot

    3

    34.

    Siwiec Mariusz

    Warszawa

    4

    35.

    Jaruszewski Marcin

    UKS Posejdon Gdańsk

    5

    35.

    Łowczyk Renata

    KKT Salamandra Kolbuszowa

    5

    35.

    Wesołowski Karol

    KKT Salamandra Kolbuszowa

    5

    35.

    Grodzki Fabian

    Czarna Sędziszowska

    5

    35.

    Fitas Mateusz

    KKT Salamandra Kolbuszowa

    5

    35.

    Motylski Łukasz

    KKT Salamandra Kolbuszowa

    5

    35.

    Nawój Kamil

    KKT Salamandra Kolbuszowa

    5

    35.

    Kiwak Witold

    KKT Salamandra Kolbuszowa

    5

    35.

    Ziobro-Feret Karol

    Czarna Sędziszowska

    5

    35.

    Gniewek Michał

    KKT Salamandra Kolbuszowa

    5

    45.

    Hałdaś Sylwia

    KKT Salamandra kolbuszowa

    5,5

    46.

    Pipała Rafał

    Czarna Sędziszowska

    6

    47.

    Wąsowski Bartek

    KTK Łapiguz Siedlęcin

    6,5

    47.

    Misiewicz Marcin

    KTK Łapiguz Siedlęcin

    6,5

    47.

    Wąsowski Marek

    KTK Łapiguz Siedlęcin

    6,5

    47.

    Konieczko Maciej

    KTK Łapiguz Siedlęcin

    6,5

    47.

    Łozowski Tadeusz

    KTK Łapiguz Siedlęcin

    6,5

    Sędzia Główny

    /-/ Andrzej Przychodzeń