REGULAMIN

 

XXVIII OGÓLNOPOLSKI

RAJD NA ORIENTACJĘ

„PODKUREK 2005”

(siódma runda PUCHARU POLSKI 2005 w Mno)

w 85 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 – 23 października 2005 r., Warszawa Wesoła

http://www.podkurek.prv.pl

1. CEL

-         uczczenie 85 rocznicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

-         uczczenie 70 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego,

   -    prezentacja walorów krajoznawczych okolic Warszawy, Wesołej i Sulejówka,

   -    upowszechnianie turystycznych imprez na orientację

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

    21 - 23 października 2005 r. (piątek - niedziela),Warszawa Wesoła                                     3. ORGANIZATORZY

   - Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe

     im. Z.Glogera

   - HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga Płd.  

   przy współpracy :

- Szkoła Podstawowa nr 171  w Wesołej,

- Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.

- Mazowieckiej Komisji InO PTTK

4. HONOROWY PATRONAT

-         Przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa Wesoła – Marcin Jędrzejewski   Impreza dofinansowana jest ze środków :

-         Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe

5. KOMITET ORGANIZACYJNY

   Kierownik imprezy      - Andrzej Krochmal

   Sędzia Główny           - Waldemar Pawelczuk, PInO nr 272

   Budowniczowie tras :

     kat. TS, TJ                - Piotr Janowski, OInO nr 1/2004

                                      - Wojciech Drozda, PInO nr 473

                                   - Andrzej Krochmal, PInO nr 157,Tomasz Gronau, PInO nr 207

     kat. TM, TP              -  Andrzej Kędziorek, PInO nr 236

     kat. TKr. i TRInO      - Andrzej Krochmal, PInO nr 157, Piotr Orlański   

     Bieg na orientację    - Andrzej Krochmal, BT-1

     Biuro obliczeniowe   - Piotr Janowski

6. FORMA I KATEGORIE

- kat. TS (2 etapy dzienne i 1 nocny) - dla ur. w 1985 r. i wcześniej (zespoły

  1-  2 osobowe), 3 x 4 pkt na OInO,

   - kat. TJ (2 etapy dzienne i 1 nocny) - dla ur. w latach 1986-1988, (zespoły 2

     osobowe), 3 x 4 pkt na OInO,

   - kat. TM (2 etapy dzienne) - dla ur. w 1989 r. i później (zespoły 2 osobowe),

     2 x 3 pkt na OInO,

- kat. TP (1 etap dzienny) - zespoły 2-5 osobowe, 1 x 2 pkt na OInO

- trasa krajoznawcza ino (TKr)  - ok. Wesołej i Sulejówka (ok. 11 km) zespoły

   bez ograniczeń,  (wg oddzielnego regulaminu), 1 pkt na OInO,

- bieg na orientację (scorelauf) indywidualny z podziałem na wszystkie kat.

   wiekowe,1 pkt na OInO (prosimy o dokładne zaznaczenie kategorii w

   zgłoszeniu). 

7. TEREN

   miejscami o utrudnionej przebieżności, lekko pofałdowany i piaszczysty

   (wydmy),  lokalnie z bogatą mikrorzeźbą, miejscami podmokły (bagienny), ze

   zróżnicowaną drożnią,

8. MAPY

   czarno-białe i kolorowa (trasa bno), nietypowe w różnych skalach, częściowo

   aktualizowane

9. ZGŁOSZENIA : na załączonym druku przyjmowane będą do dnia

   10.10.2005 r. na adres Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska 53 m 69,    

   00-765 Warszawa z dopiskiem „PODKUREK’2004”. Informacje

   dodatkowe pod tel. sł. (+22) 569-44-74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929

   e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl. Informacje bieżące i komunikaty

   techniczne:   http://www.podkurek.prv.pl.

   Zgłoszenie jest ważne w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie

   kserokopii wpłaty wpisowego) oraz po okazaniu legitymacji PTTK i PInO.

10.WPISOWE

   kategoria                     TS       TJ        TM         TP/TKr   

   Przodownicy                35,-     30,-        -                -                                                             Członkowie PTTK           40,-     35,-       30,-           5,-          

   Niezrzeszeni                45,-     40,-       35,-           7,-          

   W kat. TP i TKr wpisowe nie obejmuje  wyżywienia, noclegu i koszulki. Wpisowe za zgłoszenie po

   terminie lub na starcie (w miarę wolnych miejsc) nie gwarantuje pełnych świadczeń i wzrasta o 5 zł.

   Zwolnienia z opłat :Ryszard Sikora (budowniczy najlepszego etapu w 2004 r.) z

  Katowic oraz przedstawiciel organizatora Nocnych MP w 2004 r. z MKS „Wiking”  ze

  Szczecina

   Wpisowe należy wpłacać w terminie na konto :

   Oddział PTTK Warszawa Praga Płd., ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

   BANK MILLENIUM nr  32116022020000000060847552   z dopiskiem

   „PODKUREK”. Po terminie po konsultacji z organizatorem.                                        

  11.ŚWIADCZENIA

-dwa noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór, materac i miękkie obuwie na zmianę),-

 gorący posiłek w sobotę (22.10.05 r.),- posiłek międzyetapowy E I/E II ,-ubezpieczenie,- komplet map dla każdego uczestnika,-  koszulka  (dla zgłoszonych  w  terminie),- okolicznościowa naklejka, - upominki od sponsorów dla najlepszych,- odciski   okolicznościowych pieczęci, -kolejny nr czasopisma sympatyków ino ”Azymut  Warszawski” ,- informator krajoznawczy „Rogatka Grochowska”(?),- potwierdzenia i weryfikacja punktów na wszystkie stopnie OInO i odznakę okolicznościową „25 lat InO z HKT „TREP” PTTK,- weryfikacja odznaki „Bitwa Warszawska 1920 r.” (koszt odznaki- 7 zł),- protokół z imprezy dla zespołu, - udział w konkursach „InO Krzyżówka”,„Niespodzianka”, „Rzutu jajem”(kurzym) na odległość, krajoznawczo-historycznym, udział w biegu na orientację (dla zgłoszonych w terminie)

12. NAGRODY

   - puchary Przewodniczącego Rady Dzielnicy Warszawa Wesoła w kat. TS, TJ, TM

   - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK dla zwycięzcy w kat. TS,

   - dyplomy dla sześciu najlepszych zespołów w każdej kategorii,

   - upominki od sponsorów,

   - upominki w konkursach (losowane wśród obecnych na zakończeniu),

   - upominki i dyplomy w konkursie „Rzutu jajem”.

13. PROGRAM IMPREZY

   piątek, 21.10.05 r.- godz.17-23.30- zakwaterowanie uczestników w szkole

   sobota, 22.10.05 r.- godz.  8.30 - otwarcie imprezy

                                                      - głosy zaproszonych gości, odprawa techniczna

                                    godz. 9.30 - start do etapów I i II w kat. TS i TJ

                                   godz.10.00 - start do etapów TM, TP, TKr,

                                   godz.15.00 - posiłek obiadowy

                                   godz.16.00 - konkurs rzutu jajem, zwiedzanie Milusina                                                       

                                   godz.19.30 - start do etapu III w kat. TS i TJ

                                                      - przyjmowanie zadań konkursowych w sekret.

     niedziela,23.10.05 godz.  8.00 - zakończenie imprezy (losowanie upominków, 

                                                        wręczenie pucharów)

                                   godz.10.00 - start indywidualny w bno

                                   godz.10.30 - opuszczenie szkoły

14. CENTRUM

      Szkoła Podstawowa nr 171 w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39

15. DOJAZD

-          pociągiem z dworca PKP Warszawa Śródmieście (Ochota, Powiśle, Stadion, Wschodnia) w kierunku na: Mińsk Maz., Mrozy, Siedlce, Miłosna (ale nie wszystkie pociągi stają w Wesołej)

odjazd co 35 min. W środku dnia i wieczorem, po 21.00 do 60 min.

-          autobusem 514 – z Dworca Centralnego do Wesołej (przyst. Armii Krajowej), kursuje co ok. 15

      min. w niedzielę co ok. 24 min.

-          autobusem 173 – z Ronda Wiatraczna do Wesołej (przyst. Armii Krajowej), kursuje co 25 min.,

      w niedzielę co ok. 40 min.

-          autobusem 601 (nocny) – z Dworca Centralnego

UWAGA ! Zapotrzebowanie na zniżki kolejowe prosimy umieścić w terminowym zgłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec  uczestników jak i osób

     trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

     osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego; na

     imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod

     opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu

     drogowego oraz zasad Fair Play. W czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów

     alkoholowych (w tym piwa) pod karą wykluczenia z imprezy  włącznie. Ostateczna interpretacja

     niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

                                          DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                             O R G A N I Z A T O R Z Y

 

 

 

KRAJOZNAWCZA TRASA NA ORIENTACJĘ

w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Rajdu na Orientację „PODKUREK 2005”

w 85 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

 

UZUPEŁNIENIA   DO   REGULAMINU

TERMIN     : 22 października 2005 r. (sobota)

FORMA     :naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów pieszych i rowerzystów,

                      w tym także do osób początkujących nie mających jeszcze  żadnego

                      doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie kompasem).

                       Zasada uczestnictwa w marszach na orientację  jest bardzo prosta i

                       sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie

                       punktami kontrolnymi (PK) według dowolnie wybranej przez

                       uczestnika (zespołu) drogi. Swoją  obecność na właściwym  punkcie

                       kontrolnym uczestnik (zespół)  potwierdza sam poprzez  dokonanie

                       odpowiedniego wpisu do karty  startowej. Na  proponowanej trasie

                       punktami kontrolnymi będą konkretne  obiekty, z którymi są związane

                       szczegółowe pytania. Odpowiedzi wpisane do karty startowej,

                       wynikające z dokładnej obserwacji obiektu lub sąsiadującego z nim

                       terenu będą potwierdzeniem obecności przy  punkcie. Ważne  zatem

                       będzie odnalezienie właściwego obiektu.

TRASA        : Start nastąpi o godz.  10.00 w Szkole Podstawowej nr 171 w Wesołej na

                       ul. Armii Krajowej 39, gdzie będzie można uzyskać dodatkowe

                      wyjaśnienia u  kierownika trasy. Trasa przebiega drogami leśnymi 

                      i osiedlowymi Wesołej i Sulejówka (Milusin).

ZGŁOSZENIA: przyjmowane będą do dn. 15.10.2004 r. na piśmie lub telefonicznie u

                       Kierownika imprezy kol. Andrzeja Krochmala, tel. sł. 569-44-74 w

                       godz. 8-15. Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń.

WPISOWE    : od osoby – członek PTTK  - 5 zł, nie zrzeszeni w PTTK – 7 zł

ŚWIADCZENIA: mapa dla każdego uczestnika, okolicznościowa naklejka,

                       odciski okolicznościowych pieczęci, potwierdzenia i weryfikacja

                       odznaki InO i OTP, weryfikacja odznaki „Bitwa Warszawska 1920 r.”

                       (koszt odznaki 7 zł), udział w konkursach na mecie.

DOJAZD        : autobusem nr 514 z Dworca Centralnego (kursuje co 15 min) lub 173

                          z Ronda Wiatraczna (kursuje co 25 min.), pociągiem z Dw. PKP

                          W-wa Śródmieście w kier. na Mińsk Maz i Siedlce (co 35 min.)

UWAGA      : istnieje możliwość pokonania tej trasy w niedzielę pod warunkiem

                        uzgodnienia z organizatorem.

                                                                              DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                   O R G A N I Z A T O R Z Y

 

 

 

http://www.podkurek.prv.pl

 

 

 

BIEG NA ORIENTACJĘ – PODKUREK 2005

SCORELAUF – bieg indywidualny

REGULAMIN

 

TERMIN    : 23.10.2005 r. (niedziela)

RANGA     : B-RTZ

FORMA     : scorelauf czasowy – bieg indywidualny w kat. K,M-10-70

                      z możliwością łączenia kat. w przypadku małej ilości zgłoszeń

MIEJSCE   : Warszawa Wesoła

START      :  godz. 10.30

MAPA       : „KOZAKI”,  2000-05-834-MAZ, 1 : 15 000, e=2,5

                     aktualność: wiosna 2000, autor : Jerzy Parzewski

DOJAZD    : patrz regulamin PODKURKA 2005,

WPISOWE : od osoby :    do K/M – 14 – 5 zł

                                            od K/M – 16 – 6 zł

SEKRETARIAT : czynny w dn. 23.10.2005 r. w centrum imprezy w godz. 9.30-10.30

NAGRODY : -    Puchar dla zdobywcy największej liczby punktów w przeliczeniu na

                            1 min.,

-         dyplomy i upominki,

ZGŁOSZENIA : do dn. 15.10.2005 r. na adres : Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska

                             53 m 69, 00-765 Warszawa, tel. sł. (22) 569-44-74 w godz. 8-15, tel.      

                             dom. 841-33-41 lub e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl

-         za zgłoszenie po tym terminie za dodatkową opłatą 1 zł w miarę

      wolnych miejsc i bez  gwarancji pełnych świadczeń,

UWAGI KOŃCOWE : uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

                             ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,

                             PK tradycyjne

ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK, ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa

 

                                                                          DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                              O R G A N I Z A T O R Z Y