PROTOKÓŁ

XXVIII OGÓLNOPOLSKI RAJD NA ORIENTACJĘ

„PODKUREK 2005

(szósta runda PUCHARU POLSKI 2005 w MnO) w 85 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r."

21-23 października 2005 r., Warszawa Wesoła

http://www.podkurek.prv.pl


1.  ORGANIZATORZY

- Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd
im. Z.Glogera,

- HKT „TREP" PTTK Warszawa Praga Płd.
przy współpracy

-     Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd. im. Z.Glogera,

-     Szkoły Podstawowej nr 171 w Wesołej,

-     Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.

-     Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK,

2. HONOROWY PATRONAT

-     Przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa Wesoła - Marcin Jędrzejewski Impreza dofinansowana została ze środków :

-     Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe,

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY                                                               

Kierownik imprezy               - Andrzej Krochmal                                 

Sędzia główny                     - Waldemar Pawelczuk, PlnO nr 272 

Budowniczy tras :                                                                                  

-  etap I kat. TS,TJ                  - Piotr Janowski, OlnO nr 1/2004                  -    etap II kat. TS.TJ             - Andrzej Krochmal,PlnO nr 157

-  etap III kat. TS.TJ                 - Wojciech Drozda, PlnO nr473,

-  etap I,II kat.TM, TP               - Andrzej Kędziorek, PlnO nr 236

-  trasa krajoznawcza TKr   - Piotr Orlański

-  bieg na orientację               - Andrzej Krochmal, BT-1

Sędziowie startu i mety     - Ewa Orlańska, Tomasz Gronau, Piotr Janowski,
Piotr Orlański, Wojciech Drozda,
Andrzej Kowalski, Teresa Zielińska, Dariusz Ładziak
Biuro obliczeniowe              - Piotr Janowski,

Konkursy: kraj-hist., inówka, niespodzianka - Andrzej Krochmal Konkurs "Rzutu jajem"        - Waldemar Pawelczuk Weryfikacja OlnO, 25 lat InO z HKT „TREP" PTTK - Janusz Cegliński, Weryfikacja „BW 1920" i OTP - Andrzej Kowalski, Teresa Zielińska Opracowanie graficzne      - Andrzej Mroczek

4. FORMA I KATEGORIE

etap I   TS - „Borowiki i kozaki"- dt. 3,3 km, t=85+25 min., 17 PK, 4 pkt na OlnO, TJ - „Borowiki i kozaki" - dł. 3,15 km, t=80+15 min., 15 PK, 4 pkt na OlnO TM - „WOLA" - dł. 4,0 km, t=100+30 min., 8 PK, 3 pkt na OlnO,

zad. Az. z PK 5   na PK 6 - 260° (+1° - 1 pkt karny) TP - „WESOŁA" - dł. 3,4 km, t=90+20 min., 7 PK, 2 pkt na OlnO, zad. Wysokość masztu przy PK 1 - 50 m (±2 m -1 pkt karny) TKr- Krajoznawcza trasa na orientację: dł. 8,1 km, 16 PK, 1 pkt OlnO etap II TS - „Wybory z jajem" - dł. 4,5 km, t=115+30 min.,15 PK, 4 pkt na OlnO, TJ - „Wybory z jajem" - dł. 3.85 km, t=105+30 min.,13 PK, 4 pkt na OlnO TM - „GRYBOWA" - dł. 3,1 km, t=80+20 min., 8 PK, 3 pkt na OlnO, etap III   TS - „ODZNAKI"- dł. 5,3 km, t=180(+15)+60 min., 22 PK, 4 pkt na OlnO, TJ - „ODZNAKI" - dł. 5,1 km, t=180(+15)+65 min., 18 PK, 4 pkt na OlnO, Opis trasy na OTP w kat.:

TS :Wesoła-Rez. Bagno Jacka- Bagno Śmiardki-Bagno Lisie-Bagno Kozie-Wesoła-Wola Grzybowska-Szkopówka-Stara Miłosna (hipodrom)-Groszówka-Wesoła - 17 km

TJ : trasa jw. -16 km

TM : Wesoła-Wola Grzybowska-Wesoła - 8 km

TP : Wesoła-Wola Grzybowska-Wesoła - 4 km

TKr: Wesoła-Szkopówka-Sulejówek (Muzeum w „Milusinie")-Wola Grzybowska-Wesota - 9 km

W muzeum zwiedzanie wystawy „Powrót pamiątek po Marszałku Józefie Piłsudskim"

w domu rodzinnym Józefa Piłsudskiego przy ul. Oleandrów 5 w Sulejówku.

Wyniki w kat. TS i TJ zaliczane były jako szósta runda Pucharu Polski 2005 w MnO oraz jako 12 runda XXXVIII Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO.

Bieg na orientację - scorelauf czasowy (75,60,45 min.), indywidualny, 1 pkt na OlnO

5. PROTESTY

Z grona przodowników powołano Komisję Odwoławczą w składzie : Edward Fudro (Police), Sebastian Janas (Gliwice), Krzyszto Płonka (Toruń). Wpłynął protest kol. Tymona Skadorwy (Koszalin), Krzysztofa Płonki (Toruń), Sławomira Frynasa, Michała Krupińskiego (Lublin) oraz Dariusza Walczyny (Warszawa) dotyczący PK 4 na etapie II w kat. TS w sprawie jego usytuowania w terenie. Protest został odrzucony przez komisję jako niezasadny.

6. POGODA : sobota : słonecznie, temp. ok. 18° C w dzień i ok. 12° C nocy,

niedziela : przelotny opad w momencie startu bno a później słonecznie, temp. ok. 17°C

7. UCZESTNICY :   TS   38 zespołów    - 64 uczestników

TJ      8 zespołów    -   17 uczestników

TM   31 zespołów    -   61 uczestników

TP    16 zespołów   -   60 uczestników

TKr 12 zespołów     -   59 uczestników

razem     105 zespołów  - 261 uczestników

bieg na orientację     -101 uczestników

razem                 - 362 uczestników

 

 

Zespół organizacyjny składa serdeczne podziękowania za ufundowane puchary Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Warszawa Wesoła, Dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 171 w Wesołej za udostępnienie pomieszczeń szkolnych, Kubie Ceglińskiemu za pomoc rzeczową i merytoryczną oraz wielu innym osobom, które wsparły nasze działania przy organizacji imprezy.

8. KONKURSY - KRAJOZNAWCZO-HISTORYCZNY (odp.lb, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8c, 9b, 10a) - wpłynęło 38 odpowiedzi z czego 7 miało po jednej błędnej odpowiedzi. Najlepsi otrzymali upominki (książki): Kawałek Marzena, Krupiński Michał, Sławomir Frynas (Inochodziec-Lublin), Blukacz Damian, Jędraszczyk Daniel, Tarnowska Ewa, Tarnowski Zbigniew (Egzotyk-Częstochowa).

-   KRZYŻÓWKA-INÓWKA (hasło-„W Milusinie życie znowu płynie") -wpłynęło 45 prawidłowych odpowiedzi. Wśród nich rozlosowano 14 cennych upominków rzeczowych : Wójcik Damian (Ekoton-Grudziądz), Kawałek Marzena, Krupiński Michał, Frynas Sławomir (Inochodziec-Lublin), Kreft Łukasz, Skadorwa Tymon (Albatros-Koszalin), Popławski Dariusz, Zajączkowski Artur (Skarmat-Toruń), Janas Irena, Szczykno Aleksandra (GKT Cyrkino-Gliwice), Przybyło Maciej (Kolbuszowa), Blukacz Damian, Tarnowski Zbigniew (Egzotyk-Częstochowa), Malinowski Piotr (SNKM@LinO-Sopot).

-   NIESPODZIANKA na najstarszą pamiątkę z rajdów Podkurek przedstawił kol. Zbigniew Socha (Gliwice)

-   RZUT JAJEM - rzucało 21 par które zostały sklasyfikowane. Zwycięzcy pobili dotychczasowy rekord uzyskując 48 m, za co otrzymali   dyplomy i kogutki.

Zweryfikowano   15   odznak   InO   (różnych   stopni)   oraz   14   odznak   „Bitwy Warszawskiej z 1920 r." i 1 odznakę OTP.

Zdjęcia Andrzeja Wysockiego zamieszczono na stronie   http://bnogaleria.tk oraz Dariusza Ładziaka na stronie http://www.mkino.prv.pl


                        Rzut Jajem

Marek  Więcław,. Łukasz  Motylski    (Ł)

Kolbuszowa

48,00

REKORD !!

Maciej   Przybyła, Łukasz  Motylski

Kolbuszowa

46,00

 

Tomasz  Malinowski, Łukasz  Motylski

Kolbuszowa

42,80

 

Piotr   Pożyczka, Hubert  Świerczyński

Szczecin

23,00

 

Daniel  Nowaczek, Tomasz   Nasadowski

Toruń

21,00

 

Mateusz  Korpiela, Michał  Krupiński

Lublin

18,00

 

Tomasz  Nasadowski, Artur  Zajączkowski

Toruń

14,00

 

Agata  Swietlicka, Michał  Krupiński

Lublin

13,00

 

Bartek  Umbras, Dawid  Idczak

Gdańsk

12,00

 

Ziemowit Kabuła, Jakub Nadzieja

Gdańsk

9,00

 

Marcin Micek, Wojciech  Frącz

Kolbuszowa

9,00

 

Sandra Walkowiak, Dariusz Walczyna

Warszawa

8,00

 

Mateusz   Korpiela, Agata   Swietlicka

Lublin

8,00

 

Paweł Michno, Dorota  Haptaś

Kolbuszowa

5,00

 

Jakub Nadzieja, Kacper  Kowalik

Gdańsk

5,00

 

Bartek   Umbras, Krzysztof  Kwidzinski

Gdańsk

5,00

 

Damian Wójcik, Rafał   Zbrzeźny

Grudziądz

5,00

 

Artur  Zajączkowski, Maciej   Zagrabski

Toruń

5,00

 

Patryk   Ingram, Wojciech  Żywiec

Kolbuszowa

5,00

 

Artur   Ingram, Piotr  Sito

Kolbuszowa

2,50

 

Michał  Krupiński, Sławomir  Frynas

Lublin

1,50

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODKUREK2005

TS

Etap I

Etap II

Etap III

Etap I-III RAZEM

S

1530

Poz.

S

1260

Poz. II

Poz. po II

S

1320

Poz. III

Pz

25

Pz

15

Pz

0

Poz

Zespół

Drużyna

PK

PP

I

PK

PP

PK

PP

1

Marcin Krasuski

Warszawa

25

1000,00

1

15

1000,00

1

1

0

1000,00

1

3000,00

2

Roman Trocha, Marek Pacek

Dzierżoniów, Gdańsk

50

983,66

5

15

1000,00

1

2

0

1000,00

1

2983,66

3

Janusz Kaczmarek, Dariusz Popławski

Piła, Toruń

42

988,89

4

40

980,16

9

4

15

988,64

4

2957,68

4

Tymon Skadorwa, Krzysztof Płonka

Koszalin Toruń

50

983,66

5

40

980,16

9

5

9

993,18

3

2957,00

5

Karol Kalsztein, Tomasz Jankowski

UKS POSEJDON

58

978,43

8

15

1000,00

1

3

30

977,27

10

2955,70

6

Anna Popławska, Michał Perliński

Toruń, warszawa

115

941,18

17

15

1000,00

1

11

15

988,64

4

2929,81

7

Sławomir Frynas, Michał Krupiński

Lublin

73

968,63

11

51

971,43

14

7

35

973,48

12

2913,54

8

Zbigniew Tarnowski, Adam Skoczyński

Częstochowa, Piasek

115

941,18

17

40

980,16

9

17

15

988,64

4

2909,97

9

Krzysztof Ligienza, Maciej Zachara

Wrocław, Rzeszów

67

972,55

9

65

960,32

20

13

48

963,64

13

2896,50

10

Jarosław Szkibiel, Edward Fudro

Przecław, Police

52

982,35

7

65

960,32

20

10

71

946,21

16

2888,88

11

Tomasz Paszek

Szczecin

77

966,01

12

65

960,32

20

15

50

962,12

14

2888,45

12

Damian Wójcik, Adam Tomczyk

Ekogton Grdz. Warszawa

34

994,12

2

90

940,48

25

12

70

946,97

15

2881,56

13

Bartosz Tyczyński, Piotr Wieczorek

Skróty, Warszawa

96

953,59

14

33

985,71

5

8

103

921,97

17

2861,28

14

Piotr Buciak

Warszawa

185

895,42

23

40

980,16

9

21

30

977,27

10

2852,86

15

Ryszard Sikora, Zbiqniew Socha

Cieszyn, Gliwice

98

952,29

15

35

984,13

6

9

144

890,91

20

2827,32

16

Sławomir Otap

Warszawa

36

992,81

3

70

956,35

23

6

167

873,48

24

2822,64

17

Wiktor Marczak

Warszawa

143

922,88

19

75

952,38

24

20

115

912,88

18

2788,14

18

Janusz Cegliński, Marzena Kawałek

Warszawa, Lublin

150

918,30

20

45

976,19

8

18

158

880,30

23

2774,79

19

Stanisław Malinowski Jarosław Kabuła

Sopot Gdańsk

265

843,14

25

131

907,94

28

26

25

981,06

9

2732,13

20

Kazimierz Makieła, Roman Pietrzak

Warszawa

275

836,60

26

42

978,57

16

24

146

889,39

21

2704,57

21

Iwona Strzelecka, Iweta Olszewska

Toruń

460

715,69

29

47

974,60

18

28

15

988,64

4

2678,93

22

Leszek Herman-lżycki, Anna Trykozko

Warszawa

100

950,98

16

50

972,22

19

16

323

755,30

26

2678,51

23

Andrzej Wysocki, Waldemar Fijor

Zabrze, Toruń

70

970,59

10

174

873,81

30

22

256

806,06

25

2650,46

24

Justyna Maternicka, Ewa Tarnowska,

Gdańsk Częstochowa

165

908,50

22

40

980,16

9

19

367

721,97

27

2610,63

25

Dariusz Hajduk, Rafał Zbrzeżny

<nurów

440

728,76

28

41

979,37

14

27

132

900,00

19

2608,12

26

Anna Sikora, Sebastian Janas

Cieszyn, Gliwice

250

852,94

24

30

988,10

7

23

465

647,73

29

2488,76

27

Paweł Skoczypiec, Łukasz Krefft

Koszalin

95

954,25

13

42

978,57

16

14

601

544,70

31

2477,52

28

Michał Segit

Warszawa

510

683,01

30

105

928,57

27

30

585

556,82

30

2168,40

29

Maciej Przybyło, Łukasz Motylski

Kolbuszowa

160

911,76

21

187

863,49

31

25

870

340,91

35

2116,17

30

Maciej Ostrowski

Warszawa

570

643,79

31

100

932,54

25

31

754

428,79

33

2005,12

31

Mariusz Siwiec

Warszawa

1335

143,79

37

245

817,46

33

36

15

988,64

4

1949,89

32

rena Janas

Gliwice

1055

326,80

34

244

818,25

32

33

418

683,33

28

1828,38

33

Zbigniew Wrzosek,

Warszawa

395

758,17

27

155

888,89

29

29

1182

104,55

36

1751,60

34

Dariusz Walczyna, Sandra Markowiak

Warszawa

855

457,52

32

335

746,03

35

32

660

500,00

32

1703,55

35

Michał Woźniak, Krzysztof Kostałowicz

Warszawa

860

454,25

33

410

686,51

36

34

789

402,27

34

1543,03

36

Dorota Haptaś

Kolbuszowa

1227

214,38

36

270

797,62

34

35

1360

1,00

38

1013,00

37

Tomasz Malinowski, Rafał Lechowski

Kolbuszowa

1133

275,82

35

540

583,33

37

37

1270

37,88

37

897,03

38

Gronau Tomasz

Warszawa

abs

0,00

abs

0,00

 

 

150

886,36

22

886,36


PODKUREK 2005

TJ

Etap I

Etap II

Etap III

Etap I-III

 

 

S

1350

Poz. I

S

1080

Poz. II

Poz. I-II

S

1620

Poz. III

 

 

 

 

Pz

34

 

 

Pz

25

 

 

 

 

Pz

25

 

 

 

 

Poz

Zespól

Drużyna

PK

PP

 

 

PK

PP

 

 

 

 

PK

PP

 

 

 

 

1

Piotr Pożyczka, Hubert Świerczyński

szczecin

34

1000,00

1

25

1000,00

1

1

25

1000,00

1

3000,00

2

Grzegorz Marcinkiewicz, Michał Gożdzieński

Wesoła

56

983,70

2

235

805,56

5

2

150

922,84

4

2712,10

3

Daniel Jędraszczyk, Damian Blukacz

Częstochowa

255

836,30

3

270

773,15

6

3

25

1000,00

1

2609,44

4

Piotr Malinowski

Sopot

695

510,37

4

65

962,96

2

4

25

1000,00

1

2473,33

5

Wojciech Frącz, Justyna Kostuj

Kolbuszowa

995

288,15

5

410

643,52

7

5

1116

326,54

5

1258,21

6

Marcin Gniewek, Karol Feret

Czarna Sędziszowska

1185

147,41

6

205

833,33

4

6

1660

1,00

8

981,74

7

Marek Więcław, Andrzej Brózda

Kolbuszowa

1235

110,37

7

180

856,48

3

7

1780

1,00

9

967,85

pk

Zajączkowski Artur Zagórski Łukasz Zagrabski Maciej Nowaczyk Daniel Nasadowski Tomasz

Skarmat Toruń

abs

0

 

abs

0

 

 

1125

320,99

6

320,99

pk

Orlańska Ewa Zalewski Łukasz, Górski Tomasz, Czałczyński Przemek

Wesoła

abs      

0

 

abs

0        

 

 

1307

208,64

7

208.64