ORGANIZATORZY ZAWODÓW:

Sekcja Biegu na Orientację Otwockiego Klubu Sportowego "START"

Otwockie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Otwockiej

CENTRUM I SEKRETARIAT

Muzeum Ziemi Otwockiej, Otwock ul. Narutowicza 2.
Sekretariat czynny w dniu zawodów od godziny 9:30 do 11:00

TRASY:

BIEG PRZEŁAJOWY

Trasa biegu przełajowego prowadzi po ścieżkach i przecinkach leśnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w okolicach Muzeum Ziemi Otwockiej oraz piaszczystej wydmy Łysa Góra. Trasa składa się z trzech pętli, każda o długości ok. 3,3 km i sumie podbiegów ok. 35 m. Trasa oznakowana czerwonymi wstążkami, a na zakętach taśmą biało-czerwoną. Każdy z zawodników przy zgłoszeniu określa długość swojej trasy biegu. Dojście do miejsca Startu/Mety będzie oznaczone niebieskimi wstążkami od Muzeum Ziemi Otwockiej (ok. 700 m)

Trasa 1 x ~ 3,3 km / 35 m
Trasa 2 x ~ 6,6 km / 70 m
Trasa 3 x ~ 10 km / 105 m

Start do biegu przełajowego o godzinie 11:00.

BIEG NA ORIENTACJĘ

Dojście do miejsca STARTU/METY będzie oznakowane żółtymi wstążkami od Muzeum Ziemi Otwockiej (ok. 1500 m).
Motala - 14 stycznia i 24 luty 2007 r.

Pętle A, B i C (2-3 km) - ilość pętli do wyboru przez zawodnika. Zawodnicy wykreślają mapy samodzielnie. Trasa KMN - dla początkujących i dla dzieci z opiekunami oznakowana czerwonymi wstążkami.

Start masowy do biegu na orientację (Motala) o godzinie 12:00. Start interwałowy do godziny 12:45. Początek zwijania tras BnO w lesie 13:30.
3 Sprinty - 11 marca 2006 r.

Parametry tras:

Eliminacje I – do 2,0 km /10 PK; Eliminacje II – do 2,2 km /11 PK; Finał - do 2,3 km / 15 PK

Eliminacje I - start intwerwałowy. Zawodnicy startują co 30 sek. w ustalonej kolejności. Start 00 – godzina 12:00. Eliminacje II - start interwałowy. Zawodnicy startują co 30 sek. w odwrotnej kolejności niż w Eliminacjach I. Start 00 – godzina 12:45. Finał – start handicapowy. Zawodnicy startują zgodnie z układem ustalonym w wyniku rywalizacji w Eliminacjach I i II. Start 00 - godzina 13:30

NARCIARSKI BIEG lub ROWEROWA JAZDA NA ORIENTACJĘ

Scorelauf (14 stycznia, 24 luty, 11 marca 2007)

Punkty kontrolne do NJnO zostaną umieszczone na skrzyżowaniach ścieżek i przecinek leśnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w okolicach Muzeum Ziemi Otwockiej lub znacząco dalej w przypadku MTBO. Trasy narciarskie zostaną przygotowane jeśli spadnie śnieg. Dojście/dojazd do Startu/Mety zostanie oznakowane niebieskimi wstążkami od Muzeum Ziemi Otwockiej.

 

 

 

 

INFORMACJE:

DOJAZD:

www.oks.republika.pl;

www.otwock.pl/default.asp?ID=85&a=3&c=5;

MAPY:

BnO - Łysa Góra, skala 1 : 5 000   e = 2,5 m, aktualność 2006 r

NbnO, RjnO - Anielin lub Pogorzel, Skala 1:10 000, aktualność 2005.

KLASYFIKACJA:

Bieg przełajowy - Klasyfikacja na podstawie czasu osiągniętego w poszczególnych biegach podczas Rundy 1, Rundy 2 i Rundy 3.
Bieg na orientację - Klasyfikacja na podstawie uzyskanych czasów na poszczególnych trasach (motala) oraz kolejności na mecie w Finale (3 Sprinty).

ŚWIADCZENIA:

Toalety i szatnie w Muzeum Ziemi Otwockiej, parking na drodze dojazdowej na terenie Muzeum Ziemi Otwockiej, gorący napój w Centrum, ciasto, słodkie nagrody dla startujących dzieci i młodzieży. Dyplomy dla najlepszych w biegu przełajowym.

WPISOWE:

Bieg przełajowy
Wpisowe normalne - 2 zł. Wpisowe ulgowe - 1 zł (dla wszystkich startujących, zamieszkałych w Powiecie Otwockim).
Bieg na orientację,
Motala: Każda mapka/pętla - 2 zł.

3 Sprinty: Start w Eliminacjach I i II i Finale - 6 zł.

ZGŁOSZENIA:

Do biegu przełajowego zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 10:45 w dniu zawodów. Do biegu na orientację i do narciarskiego biegu na orientację lub rowerowej jazdy na orientację zgłoszenia najpóźniej na 3 dni przed dniem zawodów, zgłoszenia pojedyńczych osób (nie dotyczy 3 Sprinty) także w dniu zawodów do godziny 10:30 (zawodnicy sami przygotowują sobie mapy). Przy zgłoszeniu prosimy okreslić ilość map dla poszczególnych zawodników.

telefonicznie: 022 779 33 22 (po 20:00) lub 0 601 155 199, E-mail: dariusz.zebrowski@interia.pl

UWAGI

  • W zawodach będą stosowane podstawowe zasady biegu na orientację określone przez odnośne przepisy PZBnO. Zawody mają charakter treningowy, rekreacyjny.
  • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach jedynie za zgodą rodziców, opiekunów, instruktorów lub trenerów.

  • Prosimy o stosowanie się do zasad określonych w regulaminie budynku Muzeum Ziemi Otwockiej.
  • Dla chętnych możliwość obejrzenia zbiorów Muzeum (prosimy o wcześniejszą informację przy zgłoszeniu)