1. KOMUNIKAT TECHNICZNY
 2. X Długodystansowy marsz (bieg, rowerowa jazda, rajd przygodowy) na orientację “DYMnO 2008”

  Pułtusk, 14.06.2008 r.

 3. I. FORMA

Zadaniem uczestników imprezy będzie pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy wyznaczonej w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK) i naniesionych następnie na mapę. Wybór drogi między punktami należy do uczestnika. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie co najmniej jednego PK w czasie określonym dla danego etapu (nie dotyczy etapu kajakowego trasy E). O wyniku końcowym decyduje czas pokonania trasy powiększony o ewentualne kary czasowe za niewykonanie lub błędne wykonanie zadań specjalnych (trasa E) lub za nie potwierdzenie PK (trasy A,B,C,E).

TRASA A – dzienny, indywidualny marsz na orientację na dystansie 50 km (w trzech etapach o długości 25 km + 15 km + 10 km) w czasie 12 godz.,

TRASA B – dzienny, indywidualny bieg na orientację na dystansie 50 km (nw trzech etapach o długości 25 km + 15 km + 10 km) w czasie 10 godz.,

TRASA C – dzienna, indywidualna rowerowa jazda na orientację na dystansie 100 km (w trzech etapach o długości 50 km + 20 km + 30 km) w czasie 10 godz.

TRASA E – dzienny, zespołowy (2 osoby) rajd przygodowy na dystansie 85 km (w trzech etapach: 22 km marsz/bieg na orientację + 55 km rowerowa jazda na orientację + 10 km pływanie kajakiem na orientację + 1 zadanie specjalne “Pamięciówka” i 2 odcinki specjalne w czasie 15 godz.

 

II. TRASY

A

etap 1: prolog scorelauf (kolejność potwierdzania PK dowolna choć w kolejności alfabetycznej w karcie startowej) o długości 4,6 km z 7 PK, a następnie

klasyk o długości 22 km z 12 punktami kontrolnymi (PK) należy pokonać w żądanej kolejności w orientacyjnym czasie 6 godzin.

etap 2: klasyk o długości 15 km z 8 PK należy pokonać w żądanej kolejności w ciągu przewidywanych 3,5 godziny.

etap 3: scorelauf o optymalnej długości 10 km z 10 PK w ciągu przewidywanych 2,5godziny. Należy potwierdzić wszystkie naniesione na mapie PK w dowolnej kolejności choć w kolejności alfabetycznej na karcie startowej.

Na drugi i trzeci etap wspólna karta.

Kary czasowe za niepotwierdzenie PK

za każdy niepotwierdzony PK - 60 min.

B

etap 1: prolog – scorelauf (kolejność potwierdzania PK dowolna choć w kolejności alfabetycznej w karcie startowej) o długości 4,6 km z 7 PK, a następnie

klasyk o długości 22 km z 12 punktami kontrolnymi (PK) należy pokonać w żądanej kolejności w orientacyjnym czasie 5 godzin.

etap 2: klasyk o długości 15 km z 8 PK należy pokonać w żądanej kolejności w ciągu przewidywanych 3 godzin.

etap 3: scorelauf o optymalnej długości 10 km z 10 PK w ciągu przewidywanych 2 godzin. Na podstawie mapy należy potwierdzić wszystkie naniesione PK w dowolnej kolejności choć w kolejności alfabetycznej w karcie startowej.

Na drugi i trzeci etap wspólna karta.

Kary czasowe za niepotwierdzenie PK

za każdy niepotwierdzony PK - 60 min.

C

etap 1:klasyk (PK 1) i scorelauf (9 PK ) + Odcinek specjalny z 2 PK - o optymalnej długości około 55 km z 15 PK Na podstawie mapy należy potwierdzić wszystkie naniesione PK. Kolejność potwierdzeń PK 1, (A,B,C kolejność potwierdzeń dowolna), PK 5,6, OS II (PK 7,8), PK 9-15

etap 2: scorelauf o długości 20 km z 10 PK,

etap 3: klasyk o długości 30 km z 8 PK

Na mapie w skali 1 : 50 000 dużymi kółkami zaznaczono obszary położenia danego PK lub OS II, natomiast obok na fragmentach map w skali 1:10000 (mapa bno) lub 1 : 25 000 naniesiono ich szczegółowe położenie.

Kary czasowe za nie potwierdzenie PK

za każdy niepotwierdzony PK - 60 min.

za każdorazowy przejazd rowerem przez kładkę dla pieszych na Narwi – 15 min.

Poruszanie się szosa nr 618, którą zawodnicy przecinają jest zabronione.

E

etap 1: prolog – scorelauf (kolejność potwierdzania PK dowolna choć w kolejności alfabetycznej na karcie startowej) o długości 4,6 km z 7 PK, a następnie przejazd rowerem 2,5 km na kolejny etap bno,

klasyk o długości 20 km z 12 punktami kontrolnymi (PK) należy pokonać w żądanej kolejności w ciągu planowanych 6 godzin.

ZS1 znajduje się na PK15. Jest to tzw “pamięciówka” . Na podstawie mapy będącej do wglądu u sędziego należy odnaleźć 3 dodatkowe PK w postaci płaskich papierowych lampionów znajdujących się w lesie w odległości do 200m od PK15. Można wielokrotnie wracać do mapy.

etap 2 scorelauf kajakowy o optymalnej długości około 10 km z 11 PK. Na starcie etapu kajakowego zawodnicy otrzymają specjalne mapy i karty startowe na ten etap. Wszystkie PK będą dostępne bez wysiadania z kajaka. Wejście na etap do godz. 18.00

OS I klasyk nartorolki o długości ok. 1,25 km z 2 PK

ZS “Pamieciówka”. Na podstawie mapy wywieszonej na starcie należy odnaleźć 3 PK PK w postaci płaskich papierowych lampionów znajdujących się w parku w odległości ok. 150 m od startu. Można wielokrotnie wracać do mapy.

etap 3: klasyk RJnO (PK 1) i scorelauf ( pozostałe 9 PK) + OS II z 2 PK - o optymalnej długości około 55 km z 15 PK i odcinkiem specjalnym OS. Na podstawie mapy należy potwierdzić wszystkie naniesione PK. Kolejność potwierdzeń patrz jak na trasie C etap 1.

Na mapie w skali 1 : 50 000 dla niektórych PK oraz OS II dużymi kółkami zaznaczono obszary położenia danego PK, natomiast obok na fragmentach map w skali 1:10 000 (mapa bno) lub 1 : 25 000 naniesiono ich szczegółowe położenie.

OS polega na odnalezieniu 2 PK znajdujących się na wyrysowanej na mapie linii.

Poruszanie się szosa nr 618 , którą zawodnicy przecinają jest zabronione.

Łączny limit na pokonanie całej trasy E wynosi 15 godzin.

Kary czasowe za nie potwierdzenie PK, niewykonanie ZS lub OS :

- za każdy niepotwierdzony PK na etapach 1 i 3 - 60 min.

- za każdy niepotwierdzony PK na OS - 30 min

- za każdorazowy przejazd rowerem po kładce dla pieszych nad Narwią – 15 min.

- za każde potwierdzenie PK z innej trasy bądź nie potwierdzenie PK na ZS – 20 min.

III. MAPY

A,B

etap 1: mapa kolorowa topograficzna w skali 1 : 25000, aktualność 1983 i 1984

mapa do bno w skali 1 : 5 000 ‘Pułtusk” akt. maj. 2005 z poprawkami.

mapa do bno w skali 1:10 000 “Pawłówek” aktualność X 2004 i “Szygówek” akt. 2006 (doszła nowa szosa asfaltowa) PK 2 i PK 10 oraz PK 6 i PK 9 występują na obydwu mapach. Należy je potwierdzić jeden raz.

etap 2: mapa do bno w skali 1:10 000 “Pawłówek”

etap 3: mapa do bno w skali 1:10000 “Lasek” akt. listopad 2002 (uwaga na kilka wycinek i

na przejście przez szosę z ośrodka).

C

etap 1,2,3:

Mapa podstawowa -

mapa topograficzna w skali 1 : 50000, aktualność – 2006 r.

Mapy pomocnicze -

mapy topograficzne GUGiK w skali 1 : 25000 aktualność – 1981r. oraz

w skali 1 : 10000 aktualność – 1999 r.

mapy do BnO w skali 1 : 10 000

Mapy miejscami aktualizowane w okolicy PK.

E

etap 1,2 jak dla tras C

 1. Mapy na pierwszy etap trasy A,B,C zostaną wydane tuż przed startem do ręki, natomiast na etap 2 i 3 będą wydawane w strefie zmian w miejscu przepaku B na Popławach. Na mapach trasy A i B będą umieszczone dodatkowo opisy PK. Mapa na etap 1 trasy E będzie wydawana po przejechaniu rowerem na przepak B na Popławach Mapy na etap kajakowy trasy E będą wydawane na starcie etapu.
 2. Na mapach trasy C i E dla obowiązkowej kolejności potwierdzania obok numeru PK będzie podany jego kod np. 4-58 itd. Dla części etapu z nieobowiązkową kolejnością potwierdzeń podane będą oznaczenia literowe PK.
 3. Na mapie OS I trasy E będzie podano tylko PK. Zawodnik powinien sam rozstrzygnąć czy odszukany lampion należy do jego trasy.

IV. PUNKTY KONTROLNE I KARTY STARTOWE

 1. Na trasie A,B punkt kontrolny to stojak z kodem, biało-czerwony lampion oraz perforator lub sam lampion z kodem i perforatorem (PK rowerowy) do potwierdzania w karcie startowej.
 2. Na trasie C i E etap 2 punkt kontrolny to lampion z kodem i perforatorem, zawieszony na drzewie lub innym obiekcie.
 3. Na trasie E etap kajakowy punkt kontrolny to lampion plaski formatu A4 z perforatorem przytwierdzony do drzewa lub innego obiektu lub lampion brzegowy.
 4. Wszystkie PK będą ubezpieczone za pomocą konfetti rozsypanych pod PK i znacznikiem z kodem PK (w przypadku zaginięcia PK nie należy ich zabierać, a jedynie stwierdzić ten fakt i kontynuować marsz/bieg/jazdę).
 5. Pokazowe PK będą zaprezentowane w centrum imprezy.
 6. Uczestnicy tras A i B otrzymają kartę startową na pierwszy etap i drugą na etap 2 i 3. Uczestnicy tras C i E otrzymają 1 kartę startową na każdy etap, którą oddają po przekroczeniu linii mety sędziemu mety.
 7. Przed startem należy wypełnić brakujące dane w karcie startowej.
 8. Bezwzględnym warunkiem ukończenia trasy jest oddanie karty startowej na mecie etapu. Również wycofanie się z trasy obliguje uczestnika do bezwzględnego oddania karty startowej w celu zapobieżenia akcji poszukiwawczej. Zaleca się posiadanie telefonu komórkowego i poinformowanie organizatora tą drogą o wycofaniu się z trasy przed lub po przekroczeniu limitów.

Telefon alarmowy kier. imprezy 0 605 403 929.

V. START, META, CENTRUM (sekretariat)

Sekretariat jest czynny w dniu 13.06.2008 (piątek) od godz. 20.00 – 24.00 i

14.06.2008(sobota) od godz. 6.00 – 6.25 w szkole i 6.30 – 9.00 na starcie

Godz. 7.00 - start uczestników na etap I trasy A i E.

Godz. 9.00 – start uczestników tras B i C na dystansach maksymalnych (B50 i C100) oraz uczestników trasy A , B i C na etap 1.

Godz. 10.00 – start uczestników tras B i C na pozostałych dystansach ( B15, B10 oraz C20)

 1. Miejsce startu jest usytuowane w odległości 500 m od szkoły pod wieżą ratusza na rynku w Pułtusku natomiast pozostałych dystansów etap II i III z bazy harcerskiej na Popławach (przepak B).
 2. Start do 1 etapu jest masowy tj. wszyscy uczestnicy startują jednocześnie po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop. Start rusza punktualnie bez względu na opóźnienia w rejestracji bądź przygotowaniu się uczestnika.
 3. Meta i start do etapów 2 i 3 (strefa zmian) znajduje się w tym samym miejscu. Zawodnicy sami pobierają mapy i karty startowe etapu 2, a po jego ukończeniu mapy i karty etapu 3.
 4. Przerwy między etapami wliczane są w czas pokonania trasy i można je wykorzystywać bez ograniczeń.. Po przekroczeniu limitów czasowych uczestnik jest wycofywany z trasy i jest sklasyfikowany z takim czasem na tym dystansie.
 5. W tabeli podano przybliżony czas przebywania na trasie po kolejnych etapach.
 6. Dystans 25 km 15 km 10 km

  Trasa A 6 godz.-13.00 3,5 godz.-16.30 2,5 godz.-19.00

  Trasa B 5 godz.-14.00 3,0 godz.-17.00 2,0 godz.-19.00

  Dystans 50 km 30 km 20 km

  Trasa C 5 godz.-14.00 3,0 godz.-17.00 2,0 godz.-19.00

  Dystans 25 km (bno) + 10 km (kajak) 50 km (rjno)

  Trasa E 6 godz.-13.00 7,0 godz. – 20.00

 7. Na starcie (między etapami) będą dodatkowe porcje napojów (woda) i żywność (połówki bananów, batony) dla uczestników tras. Na PK nad jeziorem Klucz będzie dodatkowo woda dla zawodników tras C50 i C100 oraz trasy E (etap kajakowy)
 8. Istnieje możliwość pozostawienia na starcie dodatkowych porcji napojów i żywności oraz sprzętu przez uczestnika. Na trasie uczestnik korzysta tylko z produktów w które sam się wyposażył i ma je przy sobie. Można dokonywać zakupów w sklepach spotkanych na trasie.
 9. Na mecie uczestnik otrzyma drożdżówkę.

VI. NUMERY STARTOWE

 1. Numery startowe otrzymują uczestnicy w biurze imprezy podczas rejestracji.
 2. Podczas imprezy wszyscy uczestnicy zobowiązani są występować z numerem startowym przypiętym na piersi na trasach A, B i E oraz trwale przymocowanym do kierownicy roweru na trasach C i E.
 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych.
 4. Numery startowe są bezzwrotne.

VII. KLASYFIKACJA

 1. O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas uczestnika, który potwierdził swoją obecność na co najmniej jednym PK na etapie oraz zmieścił się w określonych limitach czasowych, powiększony o ewentualne kary czasowe za niepotwierdzone PK lub niewykonane ZS i OS.
 2. W imprezie prowadzona będzie jedynie klasyfikacja indywidualna i zespołowa na trasie E choć pokonywanie trasy może być zespołowe.
 3. Na najdłuższych trasach będzie prowadzona klasyfikacja w kat. wiekowych. Na trasach A,B kobiet: K- 20, 40 oraz mężczyzn: M-20,40,50. Na trasach C i E Kobiet: K-20,40 oraz mężczyzn: M-20,40,50. Przy braku uczestnika na najdłuższym dystansie trofeum otrzymuje uczestnik najwyżej sklasyfikowany w danej kategorii na krótszym dystansie.

VIII. NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z wynikiem zaliczonego etapu oraz inne materiały ufundowane przez sponsorów.
 2. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają trofea ufundowane przez sponsorów: na trasie A i E przez Burmistrza miastaPułtusk, na trasie B przez Starostę powiatu pułtuskiego, a na trasie C przez firmy TRYUMF i GT Polska. Najlepsi na poszczególnych trasach otrzymają upominki rzeczowe ufundowane w zależności od hojności sponsorów.
 3. Dla wszystkich uczestników imprezy czekają okolicznościowe koszulki ufundowane przez Urząd Dzielnicy Praga Płd. miasta stołecznego Warszawa, a nagrody przez salon rowerowy GT Polska oraz upominki ufundowane przez Urząd MiastaPułtusk i Starostwo Pułtuskie.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po imprezie najpóźniej do godziny 222.00 w dniu 14 czerwca 2008 r. (sobota) w centrum imprezy lub telefonicznie u organizatora (0 605 403 929) w przypadku zejścia/zjechania z trasy bez przybycia do bazy imprezy. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
 2. Podczas pokonywania trasy uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego innego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
 3. Impreza rozgrywana jest bez ograniczenia ruchu drogowego, dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy przekraczaniu jezdni (w wyznaczonych miejscach).
 4. Na etapie kajakowym trasy E zawodników obowiązuje bezwzględny nakaz pływania w kapoku.
 5. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i p-poż. (zakaz używania ognia w każdej postaci) i na wodzie.
 6. Uczestników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych, szkółkach leśnych i polach uprawnych.
 7. Uczestnicy trasy rowerowej mają obowiązek startu w kasku sztywnym.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z trasy uczestnika w przypadku niezdolności do kontynuowania wysiłku lub też w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 9. Przed startem uczestnicy muszą podpisać deklarację, że startują w imprezie na własną odpowiedzialność, a w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowań od organizatora i że odpowiada im na to ich stan zdrowia.
 10. Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.
 11. Protesty można składać w formie pisemnej do 30 min. Po przybyciu na metę lub ogłoszeniu wstępnych wyników do Sędziego Głównego. Wyniki oraz wręczenie trofeów odbędzie się o godzinie 20.00 lub 22.00 (lub wcześniej po ukończeniu trasy przez wszystkich uczestników).
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione lub zagubione na trasie.
 13. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, a w przypadkach spornych, decyzja organizatorów jest ostateczna.

 

WYTRWAŁOŚCI I POWODZENIA NA TRASIE

Ż Y C Z Ą O R G A N I Z A T O R Z Y